Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0573

Modernisering og udbygning af det indre marked: 12 nye vækstprioriteter

Modernisering og udbygning af det indre marked: 12 nye vækstprioriteter

Akten for det indre marked II har til formål at fremme den økonomiske vækst og skabe jobs til 500 millioner europæere. Dens 12 nøgleforanstaltninger omfatter integrerede netværk, mobilitet, den digitale økonomi samt socialt iværksætteri og forbrugertillid.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse om den anden akt for det indre marked, Sammen om fornyet vækst, [COM(2012) 573 final af 3. oktober 2012 - ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Meddelelsen om akten for det indre marked II, Sammen om fornyet vækst, fokuserer på at udvikle det indre marked endnu mere med henblik på at fremme økonomisk vækst, social samhørighed og jobskabelse. Europa-Kommissionens vedtagelse heraf i oktober 2012 markerede det indre markeds 20 års jubilæum.

Det indre marked er et fælles område med fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer blandt de 28 EU-medlemslande. Det sikrer også, at borgerne frit kan bosætte sig, arbejde, studere og drive virksomhed et hvilket som helst sted i EU.

Det indre marked skabte ca. 2,8 millioner ekstra jobs og en stigning i BNP på 2,13 % mellem 1992 og 2008. Det gør det også muligt for europæiske forbrugere at få flere valgmuligheder til lavere priser.

12 nøgleaktioner

Nøgleaktionerne i den anden akt for det indre marked er grupperet under disse fire overskrifter:

  • udvikling af fuldt integrerede netværk i det indre marked (f.eks. jernbaner, søtransport, luftfart og energi)
  • forbedret mobilitet blandt borgere og virksomheder på tværs af grænser (f.eks. Euresportalen til arbejdsformidling, adgang til finansiering for virksomheder, langsigtede investeringsfonde)
  • støtte til den digitale økonomi over hele Europa (f.eks. onlinebetaling, bredbåndsnet, elektronisk fakturering)
  • styrkelse af socialt iværksætteri, samhørighed og forbrugernes tillid (f.eks. øget produktsikkerhed, adgang til banker for alle).

Den anden akt for det indre marked bygger på den første akt for det indre marked af 27. oktober 2010.

Gennemførelse af akten for det indre marked

Seneste ajourføring: 09.03.2014

Op