Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1724

Den fælles digitale portal

Gå til resuméer af EU-lovgivningen

Den fælles digitale portal

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2018/1724 om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den fælles digitale portal letter onlineadgangen til de oplysninger, administrative procedurer og den bistand, som borgere og virksomheder har brug for, når de bor i, eller driver virksomhed i, et andet EU-land.

HOVEDPUNKTER

Et fælles adgangspunkt til information, procedurer og bistand online

Den fælles digitale portal hjælper borgere og virksomheder med at hente oplysninger om nationale regler og EU-regler, rettigheder og procedurer samt de websteder, hvor de kan udføre disse procedurer online, og brugere der søger hjælp vil blive vejledt til problemløsende tjenester.

I praksis giver en søgefunktion på portalen »Dit Europa« adgang til:

  • oplysninger — borgerne kan nemt finde pålidelige, kvalitative oplysninger om EU-regler og nationale regler, der gælder for dem, når de ønsker at udøve deres rettigheder i det indre marked
  • procedurer — borgerne kan finde nøjagtig ud af, hvordan de udfører administrative procedurer, og hvilke trin de skal følge
  • bistandstjenester — hvis brugerne stadig er forvirrede over, hvilke regler der gælder eller har problemer med en procedure, ledes de til den bedst egnede EU-bistandstjeneste eller nationale bistandstjeneste for at få løst deres problem.

Kvaliteten, brugervenligheden og tilstrækkeligheden af de oplysninger, der leveres af Europa-Kommissionen og af myndighederne i EU-landene overvåges på basis af brugerfeedback.

Digitaliseret administration

Forordningen, der opretter portalen, kræver også, at der skal være flere administrative procedurer tilgængelige online end på nuværende tidspunkt for både brugerne i deres eget land og for grænseoverskridende brugere.

Senest i december 2023 vil en liste med 21 vigtige administrative procedurer være fuldt tilgængelig online i alle EU-lande. Disse dækker situationer, som er relevante for at drive virksomhed, arbejde eller studere eller flytte fra et sted til et andet. Eksempler på disse omfatter:

  • anmodning om bopælsattest
  • ansøgning om stipendier
  • anmodning om anerkendelse af uddannelsestitler
  • registrering af køretøj
  • indhentning af et europæisk sygesikringskort
  • krav om pensionsydelser og
  • registrering af medarbejdere til pensions- og forsikringsordninger.

Alle nationale online procedurer skal gøres fuldt tilgængelige for grænseoverskridende brugere.

»Engangsprincippet« (dvs. det skal ikke være nødvendigt for brugerne at indgive dokumenter eller data til myndighederne, som andre myndigheder allerede er i besiddelse af) skal anvendes på grænseoverskridende udveksling af oplysninger til en række procedurer. Til disse procedurer får brugerne mulighed for at anmode om direkte udveksling af oplysninger mellem myndigheder i forskellige EU-lande.

Fra december 2020 vil brugerne desuden kunne give feedback om evt. problemer de måtte støde på i det indre marked med henblik på at forbedre den politiske beslutningstagning.

Gennemførelse

Portalens funktion understøttes af tekniske værktøjer, der udvikles af Kommissionen i tæt samarbejde med de nationale forvaltninger. En koordinationsgruppe med repræsentation fra EU-landene støtter gennemførelsen af forordningen, der gennemgås hvert andet år.

Baggrund

Forordningen er en del af en overensstemmelsespakke, der blev lanceret i 2017, som også omfattede et forslag til et markedsinformationsværktøj for det indre marked og forbedringer til SOLVIT, den gratis bistandstjeneste til det indre marked.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 11. december 2018.

BAGGRUND

Se desuden:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 1-38)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens henstilling 2013/461/EU af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10-15)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (»IMI-forordningen«) (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1-11)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1024/2012 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36-68)

seneste ajourføring 02.04.2019

Op