Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0017

Køb af fast ejendom til beboelse — regler om lån

Køb af fast ejendom til beboelse — regler om lån

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2014/17/EU — regler om boliglån

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet, der er kendt som »realkreditdirektivet«, har til formål, at alle forbrugere, der optager et lån til at købe fast ejendom, modtager fyldestgørende forklaringer og er beskyttet mod risiciene.

HOVEDPUNKTER

 • Direktivet finder anvendelse på alle lån til forbrugere med henblik på køb af beboelse, herunder lån, der er sikret med pant eller en anden tilsvarende sikkerhed.
 • Det sikrer bedre oplysninger til forbrugere om tilgængelige kreditlånsprodukter, herunder:
  • En forpligtelse for långivere til at give forbrugere et standardiseret informationsblad (europæisk standardiseret informationsblad — ESIS), der giver dem mulighed for at gå til forskellige långivere og finde det produkt, der passer til dem.
  • Medtagelse i ESIS af det værst tænkelige scenarie med hensyn til variabel rente og lån i udenlandsk valuta for at advare forbrugere om eventuelle udsving i rentesatsen.
  • En garanteret betænkningstid eller fortrydelsesret til låntagere, før de bliver bundet af kreditaftalen.
  • Nye standarder i hele EU til vurdering af kreditlånsansøgeres kreditværdighed for at sikre, at låntagere kan opfylde deres tilbagebetalingsforpligtelser.
 • Direktivet fastsætter principper for forretningsskik.
  • De sikrer, at långivere og kreditformidlere (dvs. personer eller selskaber, der giver oplysninger og hjælper forbrugere, der ønsker et realkreditlån) handler ærligt og gennemsigtigt i forbrugerens interesse.
  • Långivere og kreditformidlere skal sikre, at deres medarbejdere har opdateret viden om låneaftaler, og at forbrugere får alle nødvendige oplysninger, før de underskriver en aftale.
 • Forbrugere har en generel ret til at indfri deres lån før tid og derved drage fordel af en reduktion af lånets samlede resterende omkostninger. I disse tilfælde kan EU-landene give långivere ret til en fair kompensation for alle omkostninger, der er direkte og udelukkende forbundet med førtidig indfrielse.
 • Direktivet opretter en EU-pasordning for kreditformidlere. Det betyder principielt, at når en kreditformidler er godkendt i ét EU-land, må denne tilbyde sine tjenesteydelser over hele EU.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 20. marts 2014. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 21. marts 2016.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34-85)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2014/17/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 14.09.2017

Op