Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0039

Fødevarer til særlig ernæring

Gå til resuméer af EU-lovgivningen

Dette resumé er blevet arkiveret og vil ikke blive ajourført, fordi det dokument, det vedrører, ikke længere er i kraft eller ikke afspejler den nuværende situation.

Fødevarer til særlig ernæring

Reglerne om fødevarer til særlig ernæring (til spædbørn og småbørn, til personer med fordøjelses- eller stofskifteproblemer eller til personer med særlige fysiologiske lidelser) er harmoniserede på europæisk plan. Mærkningen af disse produkter skal indeholde oplysninger om produktets særlige egenskaber, energiværdi eller indhold af kulhydrater, protein og fedt osv.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring.

RESUMÉ

Dette direktiv gælder for fødevarer bestemt til særlig ernæring.

Disse fødevarer adskiller sig fra almindelige fødevarer ved deres sammensætning eller fremstillingsmåde. Yderligere skal de imødekomme særlige næringsbehov i følgende kategorier:

  • personer med fordøjelses- eller stofskifteproblemer
  • personer med særlige fysiske lidelser og
  • spædbørn eller småbørn ved godt helbred.

Det er kun de fødevarer, der opfylder næringsbehovene i de to første af de ovennævnte personkategorier, der må værke som diætetiske eller diætkost.

Særlige bestemmelser

Følgende særlige bestemmelser gælder for grupper af fødevarer til særlig ernæring:

De særlige bestemmelser er fastsat i de specifikke direktiver eller forordninger, hvor der kan indgå forskrifter for oprindelsen eller sammensætningen af produkterne og for mærkningen.

Bestemte næringsstoffer

Det er muligt tilsætte fødevarerne næringsstoffer for at opfylde særlige næringsbehov og/eller bestemte juridiske krav. Fødevarer med tilsat næring skal være sikre at indtage og skal være fremstillet på grundlag af videnskabelige data.

Sammensætningen skal overholde de renhedskrav, der er fastsat i den europæiske lovgivning og de nationale lovgivninger, eller de, der anbefales af internationale organer.

Mærkning, præsentation og reklame

Fødevarer til særlige ernæringsformål, der ikke er reguleret af et bestemt direktiv skal overholde reglerne om mærkning, præsentation og reklame for fødevarer til almindelig ernæring. Alligevel skal salgsbetegnelsen for et diætprodukt have en angivelse af dets bestemte næringsegenskaber, samt yderligere oplysninger om:

  • sammensætningen eller fremstillingsmåden, der giver produktet dets særlige næringsegenskaber
  • energiværdien i kilojoule (kJ) og i kilokalorier (kcal)
  • indholdet af kulhydrater, protein og fedt for 100 gram eller 100 milliliter af produktet.

Fødevarer til særlig ernæring kan kun markedsføres i færdigpakket tilstand og kun på en sådan måde at emballagen dækker varen helt. Dette gælder dog ikke for detailhandel eller hvis et bestemt direktiv foreskriver noget andet.

Markedsføring

Ved markedsføring af et produkt, der ikke hører til gruppen af levnedsmidler, der dækkes af særlige bestemmelser, skal produktets fabrikant eller importør give besked herom og sende et eksemplar af den anvendte mærkning til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor produktet først skal markedsføres. Når produktet derefter er kommet på markedet i et andet medlemsland, skal fabrikanten eller importøren sende det eksemplar af mærkningen, der blev udfyldt af myndigheden i det medlemsland, hvor produktet først blev markedsført til den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed kan kræve at fabrikanten eller importøren fremlægger bevis på det videnskabelige arbejde og de data, der beviser at fødevaren opfylder et særligt næringsbehov i en af de tre tidligere angivne forbrugerkategorier.

Suspension og tilbagetrækning

Et medlemsland kan suspendere eller indskrænke handel med en fødevare til særligt næringsbehov, hvis fødevaren skulle udgøre en fare for menneskers sundhed eller hvis den ikke overholder dette eller bestemte andre direktiver, der blev vedtaget sammen med dette direktiv.

Kommissionen undersøger grundene som medlemslandet nævner og henvender sig hos den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed inden den tager passende foranstaltninger.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/39/EF

9.6.2009

-

EUT L 124 af 20.5.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2009 af 13. oktober 2009 om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring [EF-Tidende nr. L 269 af 14.10.2009].

Europa-parlamentets og Rådets forslag til forordring om fødevarer til spædbørn og småbørn og fødevarer til særlige medicinske formål [ KOM(2011) 353 endelig - Ikke offentliggjort i EF-Tidene].

Forordringsforslaget gennemgår rammelovgivningen fastsat af Direktiv 2009/39/EF. Det ophæver konceptet med fødevarer til særlige ernæringsformål og definerer et nyt rammearbejde for bestemte fødevarekategorier, nemlig fødevarer beregnet til spædbørn, småbørn og fødevarer beregnet til patienter, der er under lægeligt tilsyn.

Seneste ajourføring: 25.06.2014

Op