EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0184

EU-statistikker — betalingsbalance, handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

EU-statistikker — betalingsbalance, handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 184/2005 — statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter en fælles ramme for regelmæssig udarbejdelse af statistikker i Den Europæiske Union over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene skal:
  • indsende de tre sæt økonomiske data til Europa-Kommissionens statistiske afdeling (Eurostat) i henhold til fastsatte tidsfrister og kvalitetskontroller
  • indsamle de nødvendige oplysninger ved hjælp af alle kilder, herunder kilder til administrative data som for eksempel virksomhedsregistre, som de anser for relevante og passende
  • meddele Eurostat eventuelle vigtige metodologiske eller andre ændringer, der kan få indvirkning på de fremsendte data, senest tre måneder efter disse ændringer.
 • Eurostat:
  • vurderer kvaliteten af de modtagne data på grundlag af nationale kvalitetsrapporter
  • udarbejder og fremlægger en rapport om kvaliteten af de europæiske statistikker, der er omfattet af denne forordning
  • forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet og Rådet til orientering
  • udvikler sammen med sine internationale partnere relevant metodologi til at udarbejde statistikker over udenlandske direkte investeringer
  • iværksætter pilotundersøgelser af udenlandske direkte investeringer inden den 20. juli 2018, som skal udføres af de nationale myndigheder
  • udarbejder en rapport inden den 20. juli 2019 om resultaterne af undersøgelserne, som udpeger eventuelle problemer, der skal tages hånd om
  • foreslår ændringer til forordningen med henblik på at definere kravene til metodologi og data for de årlige statistikker over udenlandske direkte investeringer vedrørende konceptet om ultimativt ejerskab samt dem, der kendetegner nye direkte udenlandske investeringer (dvs. nye ventures) i forhold til overtagelser (dvs. eksisterende ventures), hvor det måtte være relevant
  • udveksler data med Den Europæiske Centralbank vedrørende EU-28-aggregater for at udarbejde betalingsbalancetal
  • offentliggør nationale data og EU-aggregater på baggrund af data indsendt af EU-landene til Kommissionens websted.
 • De datastrømme, som Eurostat modtager på baggrund af forordning (EF) nr. 184/2005, er:
  • månedsvise og kvartalsvise betalingsbalancestatistikker
  • international handel med tjenester
  • strømme og positioner for udenlandske direkte investeringer.
 • Senest den 28. februar 2018 og hvert femte år derefter forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af forordning (EU) 2016/1013 (som ændrer forordning (EF) nr. 184/2005) for at:
  • evaluere kvaliteten af de modtagne data
  • vurdere fordele og omkostninger ved de statistiske oplysninger
  • påpege områder med mulighed for forbedring.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den har været gældende siden den 28. februar 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til artiklerne på Eurostats websted om:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23-55)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 184/2005 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 06.03.2017

Op