EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0295

98/295/EF: Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om anerkendelse af »det hellenske skibsregister« i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF (Kun den græske tekst er autentisk) (EØS-relevant tekst)

OJ L 131, 5.5.1998, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/295/oj

31998D0295

98/295/EF: Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om anerkendelse af »det hellenske skibsregister« i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF (Kun den græske tekst er autentisk) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 131 af 05/05/1998 s. 0034 - 0034


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. april 1998 om anerkendelse af »det hellenske skibsregister« i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF (Kun den græske tekst er autentisk) (EØS-relevant tekst) (98/295/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe og for søfartsmyndigheders aktiviteter i forbindelse dermed (1), navnlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 4, stk. 3, i direktiv 94/57/EF fastsætter, at medlemsstaterne kan indgive anmodning til Kommissionen om godkendelse gældende for en treårig periode af organisationer, der opfylder alle kravene i bilaget bortset fra dem, der er nævnt i bilagets punkt 2 og 3 i afsnittet »generelle krav«;

Kommissionen har kontrolleret, at »det hellenske skibsregister«, som tidligere var blevet meddelt på grundlag af artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 94/57/EF opfylder alle kravene i bilaget til ovennævnte direktiv bortset fra dem, der er nævnt i bilagets punkt 2 og 3 i afsnittet »generelle krav«;

Grækenland har indgivet en anmodning om tilpasning af anerkendelsen af »det hellenske skibsregister« i henhold til artikel 4, stk. 3, i ovennævnte direktiv;

bestemmelserne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er indsat i henhold til artikel 7 i direktiv 94/57/EF -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

»Det hellenske skibsregister« er anerkendt i henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 94/57/EF for et tidsrum på tre år at regne fra den 22. april 1998.

Artikel 2

Virkningerne af denne anerkendelse er begrænset til Grækenland.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1998.

På Kommissionens vegne

Neil KINNOCK

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 319 af 12. 12. 1994, s. 20.

Top