Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0577

Sag C-577/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 2. oktober 2017 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

OJ C 22, 22.1.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/18


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 2. oktober 2017 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Sag C-577/17)

(2018/C 022/27)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Appelant: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Procesdeltagere: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo og Prince Nomamidobo

Præjudicielle spørgsmål

1)

Kan den anmodede — og ifølge kriterierne i Dublin III-forordningens (1) kapitel III ansvarlige — medlemsstat lovligt efterkomme en anmodning om tilbagetagelse i henhold til Dublin III-forordningens artikel 23, stk. 1, selv i det tilfælde, hvor den i Dublin III-forordningens artikel 25, stk. 1, fastsatte tidsfrist allerede er udløbet, og den anmodede medlemsstat tidligere rettidigt har afslået anmodningen om tilbagetagelse og også rettidigt har afvist en anmodning om fornyet behandling på grundlag af gennemførelsesforordningens (2) artikel 5, stk. 2?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende:

2)

Når den medlemsstat, der er ansvarlig ifølge kriterierne i Dublin III-forordningens kapitel III, rettidigt har afslået anmodningen om tilbagetagelse, skal den anmodende medlemsstat, hvortil den nye ansøgning er indgivet, da behandle denne ansøgning for at sikre, at ansøgningen bliver behandlet af en medlemsstat i henhold til Dublin III-forordningens artikel 3, stk. 1?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26.6.2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT 2013, L 180, s. 31).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2.9.2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT 2009, L 222, s. 3).


Top