EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sikring af Europas sundhedsvæseners bæredygtighed

Sikring af Europas sundhedsvæseners bæredygtighed

Den 4. april 2014 fremlagde Europa-Kommissionen sine henstillinger med henblik på at hjælpe de nationale sundhedsvæsener med at klare de udfordringer og det pres, de står over for, så de kan levere sundhedsydelser af høj kvalitet.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen - Om effektive, tilgængelige og smidige sundhedsvæsener (COM(2014) 215 final af 4.4.2014).

RESUMÉ

Den 4. april 2014 fremlagde Europa-Kommissionen sine henstillinger med henblik på at hjælpe de nationale sundhedsvæsener med at klare de udfordringer og det pres, de står over for, så de kan levere sundhedsydelser af høj kvalitet.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den identificerer faktorer, der kan styrke sundhedssystemernes overordnede bæredygtighed. De skal håndtere følgerne af den finansielle og økonomiske krise og den stigende efterspørgsel efter deres ressourcer. Anbefalingerne er rettet mod EU-lande, som har det primære ansvar for sundhedspleje.

VIGTIGSTE PUNKTER

Meddelelsen anbefaler:

  • Styrkelse af effektiviteten af ydelserne ved hjælp af vurdering af resultaterne, udvikling af en integreret strategi, så behandling ikke udelukkende er hospitalsbaseret, og sikring af patientsikkerheden og kvaliteten af sundhedsplejen.
  • Øget tilgængelighed, så sundhedsydelserne er tilgængelige for hele befolkningen. Bedre planlægning i forbindelse med personaleressourcer og mere effektiv brug af medicin kan være med til at opnå dette. Det vil også sige, at EU's lovgivning om fri bevægelighed for patienter kan gøre det muligt at blive behandlet i et andet land end ens eget.
  • Forbedret smidighed, så sundhedssystemerne tilpasser sig til de skiftende miljøer, identificerer innovative løsninger og i højere og mere effektiv grad gør brug af informationsteknologi og andre nye teknologier.

BAGGRUND

Anbefalingerne blev vedtaget efter omfattende forskning i adgang til sundhedspleje, sundhedssystemernes effektivitet og hospitalsreformer. Forskningen bekræftede, at:

  • foranstaltninger på sundhedsområdet er komplekse, og at de kun kan vurderes ordentligt over en lang periode
  • tidlig påvisning af endetarms-, livmoderhals- og brystkræft via offentlige screeningsprogrammer kan forbedre resultaterne
  • den måde, hvorpå sundhedssystemerne organiseres og styres, kan have en afgørende indvirkning på, hvor nem patienternes adgang til deres ydelser er eller ikke er.

Der er yderligere oplysninger på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed.

seneste ajourføring 03.11.2014

Top