Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:123:TOC

 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.123.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 123

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
9. maj 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 393/2012 af 7. maj 2012 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Thailand i listerne over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen (1)

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 394/2012 af 8. maj 2012 om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker og isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2012/13

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 395/2012 af 8. maj 2012 om åbning af et toldkontingent for visse mængder industrisukker for produktionsåret 2012/13

32

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 396/2012 af 8. maj 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

33

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 397/2012 af 8. maj 2012 om fastsættelse af tildelingskoefficient, afvisning af yderligere ansøgninger og afslutning af perioden for indgivelse af ansøgninger for supplerende disponible mængder af sukker uden for kvoten, der skal sælges på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2011/12

35

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/14/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage methylnonylketon som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

36

 

*

Kommissionens direktiv 2012/15/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage margosaekstrakt som et aktivt stof i bilag I hertil (1)

39

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/248/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. maj 2012 om ændring af beslutning 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF for så vidt angår aviær influenza (meddelt under nummer C(2012) 2947)  (1)

42

 

 

2012/249/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. maj 2012 om fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (meddelt under nummer C(2012) 2948)  (1)

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top