Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:279:TOC

 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.279.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 279

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
23. oktober 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/631/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. september 2010 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning i middelhavet til konventionen om beskyttelse af middelhavets havmiljø og kystområder

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner mod Newcastle disease (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 956/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår listen over hurtige test (1)

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 957/2010 af 22. oktober 2010 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (1)

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 958/2010 af 22. oktober 2010 om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (1)

18

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 959/2010 af 22. oktober 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/69/EU af 22. oktober 2010 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (1)

22

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/632/EU

 

*

Rådets afgørelse af 15. oktober 2010 om beskikkelse af et rumænsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2010 til den 20. september 2015

32

 

 

2010/633/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 22. oktober 2010 om ændring af beslutning 93/152/EØF om kriterier for vacciner til brug mod Newcastle disease i forbindelse med rutinevaccinationsprogrammer (meddelt under nummer K(2010) 7109)  (1)

33

 

 

2010/634/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 22. oktober 2010 om tilpasning af den samlede EU-kvotemængde, der skal udstedes i henhold til EU's emissionshandelsordning for 2013, og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2010/384/EU (meddelt under nummer K(2010) 7180)

34

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2010/635/Euratom

 

*

Kommissionens henstilling af 11. oktober 2010 om anvendelse af Euratom-traktatens artikel 37

36

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/636/EU

 

*

Stabiliserings- og associeringsrådet EU-Kroatiens afgørelse nr. 1/2010 af 25. maj 2010 om Kroatiens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor

68

 

 

2010/637/EU

 

*

Det Blandede Toldsamarbejdsudvalgs afgørelse nr. 1/2010 af 24. juni 2010 i medfør af artikel 21 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål om gensidig anerkendelse af programmer for autoriserede økonomiske operatører i EU og Japan

71

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top