Help Print this page 

Document L:2009:217:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 217, 21. august 2009

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/08/2009
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.217.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 217

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
21. august 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 762/2009 af 20. august 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/620/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. august 2009 om ændring af beslutning 2005/779/EF for så vidt angår optagelse af Abruzzo på listen over regioner i Italien, der er fri for smitsomt blæreudslæt hos svin (meddelt under nummer K(2009) 6388)  (1)

3

 

 

2009/621/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. august 2009 om ændring af beslutning 2008/185/EF for så vidt angår optagelse af Nordirland på listen over regioner, hvor der er iværksat godkendte nationale programmer for bekæmpelse af Aujeszkys sygdom (meddelt under nummer K(2009) 6394)  (1)

5

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top