Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:302:TOC

 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 302

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
13. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1119/2008 af 12. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2008 af 12. november 2008 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 3. til den 7. november 2008, for sukkerprodukter i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/853/EF

 

*

Rådets beslutning af 20. oktober 2008 om de cypriotiske myndigheders ydelse af statsstøtte som en nødforanstaltning for at afhjælpe følgerne af tørken i 2007/08 i landbrugssektoren

7

 

 

Kommissionen

 

 

2008/854/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. juli 2008 om støtteordningen »Regionallov nr. 9 af 1998 — Misbrug af støtte N 272/98« Statsstøttesag C 1/04 (ex NN 158/03 og CP 15/2003) (meddelt under nummer K(2008) 2997)  (1)

9

 

 

2008/855/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer K(2008) 6349)  (1)

19

 

 

2008/856/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. november 2008 om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada og USA (meddelt under nummer K(2008) 6473)  (1)

26

 

 

2008/857/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. november 2008 om ændring af beslutning 2004/4/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe hasteforanstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Egypten (meddelt under nummer K(2008) 6583)

28

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2008/858/FUSP af 10. november 2008 til støtte for konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (kodificeret udgave) (EUT L 114 af 26.4.2008)

37

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top