Help Print this page 

Document L:2007:077:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 77, 16. marts 2007

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 16/03/2007
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 77

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
16. marts 2007


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

BUDGETTER

 

 

Europa-Parlamentet

 

 

2007/143/EF, Euratom

 

*

Endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007

1

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.

Tallene i rubrikken »gennemførelse« omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

BUDGETTER

 

 

Europa-Parlamentet

 

*

1

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.

Tallene i rubrikken »gennemførelse« omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top