EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:358:TOC

 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 358

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
16. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1856/2006 af 15. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1858/2006 af 15. december 2006 om åbning af en licitation med henblik på salg af vinalkohol, der skal anvendes som bioethanol i EF

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1859/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2007 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1860/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1861/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2237/77 om det bedriftsskema, der skal anvendes ved konstateringen af landbrugsbedrifternes indkomstforhold

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1862/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1863/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1864/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1865/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 22. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1866/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 54. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1867/2006 af 15. december 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. december 2006

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1868/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2247/2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser i oksekødssektoren til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 om ordningen for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1869/2006 af 15. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2172/2005 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for import af levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

49

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 18. juli 2006 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Republikken Fijiøerne, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Republikken Mozambique, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06 og af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2005/06

51

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 17 november 2006 om foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (meddelt under nummer K(2006) 5557)

60

Aftale om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet

62

Aftale om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-Projektet

82

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2006 om fastsættelse, i medfør af Rådets beslutning 2002/358/EF, af de respektive emissionsniveauer, der i medfør af Kyoto-protokollen tildeles Fællesskabet og hver af dets medlemsstater (meddelt under nummer K(2006) 6468)

87

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top