EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 328, 15. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
15. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2033/2005 af 8. december 2005 om fastsættelse for fangståret 2006 af orienteringspriser og EF-producentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2034/2005 af 14. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2035/2005 af 12. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1681/94 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af strukturpolitikkerne, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2005 af 14. december 2005 om permanente godkendelser af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af en ny anvendelse af visse allerede godkendte fodertilsætningsstoffer ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2037/2005 af 14. december 2005 om ændring af godkendelsesbetingelserne for et fodertilsætningsstof, der tilhører gruppen »coccidiostatika« ( 1 )

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2038/2005 af 14. december 2005 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2006 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2039/2005 af 14. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1238/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-Sortsmyndigheden

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2040/2005 af 14. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser for importordningen for svinekød inden for Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2041/2005 af 14. december 2005 om fastsættelse af et nyt skøn over produktionen af ikke-egreneret bomuld for produktionsåret 2005/06 og den deraf følgende foreløbige nye reduktion af målprisen

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2005 af 13. december 2005 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2043/2005 af 14. december 2005 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2044/2005 af 14. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A1 og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2045/2005 af 14. december 2005 om eksportrestitutioner som led i system A1 for nødder (afskallede mandler, hasselnødder med skal, afskallede hasselnødder og valnødder med skal)

57

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 12. december 2005 om beskikkelse af et belgisk medlem af Regionsudvalget

59

 

*

Rådets afgørelse af 12. december 2005 om rækkefølgen for udøvelse af formandshvervet for Rådet

60

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2005 om ændring af beslutning 2005/263/EF om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for transport af farligt gods ad vej i medfør af direktiv 94/55/EF (meddelt under nummer K(2005) 3565)  ( 1 )

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top