EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:283:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 283, 31. oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 283
46. årgang
31. oktober 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1905/2003 af 27. oktober 2003 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af furfurylalkohol med oprindelse i Folkerepublikken Kina 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1906/2003 af 30. oktober 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1907/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1908/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1909/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1910/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den tolvte dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1911/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1912/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2003 af 30. oktober 2003 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler) 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1914/2003 af 30. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1488/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 hvad angår henførsel af visse mængder af visse basisprodukter henhørende under traktatens bilag I under ordningen for aktiv forædling uden forudgående undersøgelse af de økonomiske forudsætninger 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2003 af 30. oktober 2003 om ændring af bilag VII, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med og import af får og geder og foranstaltninger efter bekræftet forekomst af transmissible spongiforme encephalopatier hos kvæg, får og geder (1) 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2003 af 30. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår udløsningsmængden for tillægsimporttold for agurker, artiskokker, klementiner, mandariner og appelsiner 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2003 af 30. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1834/2003 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1919/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 1920/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 1922/2003 af 30. oktober 2003 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse forarbejdede kornprodukter 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 1923/2003 af 30. oktober 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 50
*Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1) 51
*Kommissionens direktiv 2003/95/EF af 27. oktober 2003 om ændring af direktiv 96/77/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (1) 71

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/774/EC
*Kommissionens beslutning af 30. oktober 2003 om godkendelse af nogle behandlinger til at hæmme udviklingen af patogene mikroorganismer i toskallede bløddyr og havsnegle (meddelt under nummer K(2003) 3984) (1) 78
Den Europæiske Centralbank
2003/775/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 23. oktober 2003 om de deltagende medlemsstaters transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutater i henhold til artikel 31.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ECB/2003/12) 81
2003/776/EC
*Den Europæiske Centralbanks beslutning af 23. oktober 2003 om ændring af beslutning ECB/2002/12 af 19. december 2002 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2003 (ECB/2003/13) 87
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top