EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:078:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 78, 25. marts 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 78
46. årgang
25. marts 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 527/2003 af 17. marts 2003 om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret fra Argentina, og som eventuelt har været genstand for en ønologisk behandling, der ikke er fastsat i forordning (EF) nr. 1493/1999 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 528/2003 af 24. marts 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2003 af 24. marts 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1279/98, (EF) nr. 1128/1999, (EF) nr. 1247/1999 og (EF) nr. 140/2003 for så vidt angår toldkontingenter for oksekødsprodukter fra Rumænien 5
*Kommissionens direktiv 2003/21/EF af 24. marts 2003 om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet 8
*Kommissionens direktiv 2003/22/EF af 24. marts 2003 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet 10

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/203/EC
*Kommissionens henstilling af 20. marts 2003 om harmonisering af vilkårene for at udbyde offentlig RLAN-adgang til offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i Det Europæiske Fællesskab (1) 12
2003/204/EC
*Kommissionens beslutning af 21. marts 2003 om ændring af beslutning 97/569/EF for så vidt angår optagelse af virksomheder i Ungarn, Slovenien og Slovakiet på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af kødprodukter (meddelt under nummer K(2003) 832) (1) 14
Den Europæiske Centralbank
2003/205/EC
*Den Europæiske Centralbanks beslutning af 20. marts 2003 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/4) 16
2003/206/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 20. marts 2003 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/5) 20
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top