EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:331:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 331, 07. december 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 331
45. årgang
7. december 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2175/2002 af 6. december 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/2002 af 6. december 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2177/2002 af 6. december 2002 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det svenske interventionsorgans besiddelse 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2178/2002 af 6. december 2002 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører fransk flag 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2179/2002 af 6. december 2002 om særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring inden for svinekødssektoren 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2180/2002 af 6. december 2002 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2181/2002 af 6. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2182/2002 af 6. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår Fællesskabsfonden for Tobak 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2002 af 6. december 2002 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1895/2002 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2184/2002 af 6. december 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2185/2002 af 6. december 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2186/2002 af 6. december 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 26
*Rådets direktiv 2002/92/EF af 3. december 2002 om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forlænge muligheden for at bemyndige medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser 27

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/954/EC
*Rådets beslutning af 3. december 2002 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2000/185/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF 28

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1147/2002 af 25. juni 2002 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse varer med luftdygtighedsbeviser (EFT L 170 af 29.6.2002) 29
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top