EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:220:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 220, 15. august 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 220
45. årgang
15. august 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/2002 af 14. august 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/2002 af 14. august 2002 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/2002 af 14. august 2002 om fastsættelse af importtold for ris 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2002 af 14. august 2002 om ændring af restitutionerne for visse varer fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1478/2002 af 14. august 2002 om fastsættelse af importtold for korn 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2002 af 14. august 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1480/2002 af 14. august 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 16
*Kommissionens direktiv 2002/72/EF af 6. august 2002 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (1) 18

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/654/EC
*Kommissionens beslutning af 12. august 2002 om fastsættelse af en ordning for tildeling af kvoter til producenter og importører af hydrochlorfluorcarboner for perioden 2003 til 2009 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 (meddelt under nummer K(2002) 3029) 59
2002/655/EC
*Kommissionens beslutning af 13. august 2002 om omfordeling af støttebeløb af restbeløbet for produktionsåret 2001/02 på medlemsstaterne for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2002) 3064) 64
Den Europæiske Centralbank
2002/656/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2002/5) 67
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top