EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:031:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 31, 01. februar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN -

L 31
45. årgang
1. februar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 1
*Rådets forordning (EF) nr. 179/2002 af 28. januar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2002 af 31. januar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2002 af 31. januar 2002 om ikke gennemføre den dellicitation for hvidt sukker, der er afholdt inden for rammerne af den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 182/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 183/2002 af 31. januar 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 184/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 185/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af importtold for korn 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 189/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 190/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 191/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 51
*Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2002 af 31. januar 2002 om udstedelse af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 193/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 194/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 62
Kommissionens forordning (EF) nr. 195/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 64
Kommissionens forordning (EF) nr. 196/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation 65
Kommissionens forordning (EF) nr. 197/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001 omhandlede licitation 66
Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 9/2002 omhandlede licitation 67
Kommissionens forordning (EF) nr. 199/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 30/2002 omhandlede licitation 68
Kommissionens forordning (EF) nr. 200/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 69
Kommissionens forordning (EF) nr. 201/2002 af 31. januar 2002 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 71
Kommissionens forordning (EF) nr. 202/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 73
Kommissionens forordning (EF) nr. 203/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 75

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/70/EC
*Rådets beslutning af 28. januar 2002 om ændring af beslutning 97/413/EF om mål og detaljerede regler for en omstrukturering af Fællesskabets fiskerisektor i perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 med henblik på at opnå en bæredygtig ligevægt mellem ressourcerne og udnyttelsen heraf 77
Kommissionen
2002/71/EC
*Kommissionens beslutning af 3. juli 2001 om statsstøtte fra Tyskland til KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (meddelt under nummer K(2001) 1781) (1) 80

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2001/781/EF af 25. september 2001 om udarbejdelse af en håndbog over modtagende instanser og en ordliste over de dokumenter, som kan forkyndes, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (EFT L 298 af 15.11.2001) 88
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top