Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:268:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 268, 09. oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 268
44. årgang
9. oktober 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1959/2001 af 8. oktober 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1960/2001 af 8. oktober 2001 om levering af blød hvede som fødevarehjælp 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1962/2001 af 8. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1429/95 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager, undtagen for tilsat sukker 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1963/2001 af 8. oktober 2001 om midlertidig ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2505/96 om kontingentmængden for visse autonome fællesskabstoldkontingenter 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2001 af 8. oktober 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2166/83 om en licensordning for visse former for fiskeri i et område nord for Skotland (Shetland-området) 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2001 af 8. oktober 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2807/83 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1966/2001 af 8. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den udligningsstøtte, der ydes som følge af den vekselkurs for pund sterling, som var gældende den 1. juli 2001 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1967/2001 af 8. oktober 2001 om justering af visse agromonetære udligningsbeløb i Danmark og Sverige 26

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/718/EC
*Kommissionens beslutning af 11. oktober 2000 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.1845 — AOL/Time Warner) (meddelt under nummer K(2000) 3009) (1) 28
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 8. oktober 2001 om ændring af fælles holdning 96/184/FUSP vedrørende eksport af våben til det tidligere Jugoslavien og af fælles holdning 98/240/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Forbundsrepublikken Jugoslavien 49

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1815/2001 af 14. september 2001 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (EFT L 246 af 15.9.2001) 50
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top