Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:182:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 182, 05. juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 182
44. årgang
5. juli 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets rammeafgørelse af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1347/2001 af 28. juni 2001 om supplering af bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1348/2001 af 4. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1349/2001 af 4. juli 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 46. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1350/2001 af 4. juli 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1351/2001 af 4. juli 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2001 af 4. juli 2001 om udarbejdelse af den foreløbige opgørelse over forsyning af De Kanariske Øer med visse vegetabilske olier 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1353/2001 af 4. juli 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2257/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Madeira med visse vegetabilske olier 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1354/2001 af 4. juli 2001 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 for så vidt angår personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler, samt organisationer og organer, der er undtaget fra flyveforbuddet, med hensyn til Taliban i Afghanistan 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1355/2001 af 4. juli 2001 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1644/96 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af støtte for visse bælgplanter 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1356/2001 af 4. juli 2001 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler 25
*Kommissionens beslutning nr. 1357/2001/EKSF af 4. juli 2001 om ændring af afgørelse nr. 283/2000/EKSF om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, i oprullet stand, kun varmtvalsede, med oprindelse i bl.a. Indien 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2001 af 4. juli 2001 om særlige foranstaltninger for oplysning om oksekød 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2001 af 4. juli 2001 om fastsættelse for juni 2001 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2001 af 3. juli 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 1361/2001 af 4. juli 2001 om fastsættelse af importtold for ris 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 1362/2001 af 4. juli 2001 om ændring af importtold for korn 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 1363/2001 af 4. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1327/2001 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 1364/2001 af 4. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1310/2001 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 1365/2001 af 4. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1289/2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 54

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/501/EC
*Rådets afgørelse af 25. juni 2001 om beskikkelse af en belgisk suppleant til Regionsudvalget 55
Kommissionen
2001/502/EC
*Kommissionens beslutning af 22. juni 2001 om midlertidig handel med frø af en art, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 69/208/EØF (meddelt under nummer K(2001) 1294) (1) 56
2001/503/EC
*Kommissionens afgørelse af 22. juni 2001 om den information og offentlige omtale, der skal gennemføres af de lande, som modtager støtte fra det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA) 58
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top