EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:073:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 73, 15. marts 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 73
44. årgang
15. marts 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 496/2001 af 14. marts 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 497/2001 af 14. marts 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 31. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 498/2001 af 14. marts 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 499/2001 af 14. marts 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2001 af 14. marts 2001 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 502/2001 af 14. marts 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 om ydelse af støtte til skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 503/2001 af 14. marts 2001 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 562/2000 om, gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2001 af 14. marts 2001 om fastsættelse af importtold for ris 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 505/2001 af 14. marts 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 506/2001 af 13. marts 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 22

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/203/EC
*Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Estland den 24. januar 2001 om ændring af protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde, til Europaaftalen EU-Estland 28
2001/204/EC
*Rådets beslutning af 8. marts 2001 om supplering af direktiv 90/219/EØF for så vidt angår kriterierne for fastsættelse af, om typer af genetisk modificerede mikroorganismer er sikre for menneskers sundhed og for miljøet (1) 32
2001/205/EC
*Rådets henstilling af 12. marts 2001 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (1984) (sjette EUF) for regnskabsåret 1999 35
2001/206/EC
*Rådets henstilling af 12. marts 2001 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (1989) (syvende EUF) for regnskabsåret 1999 36
2001/207/EC
*Rådets henstilling af 12. marts 2001 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (1995) (ottende EUF) for regnskabsåret 1999 37
Kommissionen
2001/208/EC
*Kommissionens beslutning af 14. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Frankrig (meddelt under nummer K(2001) 750) (1) 38
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top