EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:064:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 64, 06. marts 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 64
44. årgang
6. marts 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 444/2001 af 26. februar 2001 om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden 3. december 1999 — 2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande 1
*Rådets forordning (EF) nr. 445/2001 af 26. februar 2001 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerirettigheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Revolutionære Folkerepublik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2001 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 446/2001 af 5. marts 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 447/2001 af 5. marts 2001 om levering af korn som fødevarehjælp 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår proceduren for finansielle korrektioner af interventioner under strukturfondene 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 450/2001 af 5. marts 2001 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2001 af 5. marts 2001 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse i Marokko 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 452/2001 af 5. marts 2001 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel 34

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/178/EC
*Afgørelse nr. 2/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Den Tjekkiske Republik den 23. januar 2001 om ændring af protokol 4 til Europaaftalen med Den Tjekkiske Republik om definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde 36

Berigtigelser
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/7/EF af 20. marts 2000 om hastighedsmålere for to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ændring af Rådets direktiv 92/61/EØF om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EFT L 106 af 3.5.2000) 39
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/8/EF af 20. marts 2000 om ændring af Rådets direktiv 70/221/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende beholdere for flydende brændstof og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT L 106 af 3.5.2000) 39
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top