EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:082:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 82, 22. marts 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 82
40. årgang
22. marts 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 516/97 af 21. marts 1997 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 517/97 af 21. marts 1997 om anvendelse af en minimumsimportpris for visse bær med oprindelse i Polen

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 518/97 af 21. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

23

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 519/97 af 21. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira

25

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 520/97 af 21. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 521/97 af 21. marts 1997 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

29

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 522/97 af 21. marts 1997 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 523/97 af 21. marts 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

33

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 524/97 af 21. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 525/97 af 21. marts 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1487/95 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer vedrørende varer hidrørende fra svinekødssektoren og om støtte for produkter fra Fællesskabet

37

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 526/97 af 21. marts 1997 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

39

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 527/97 af 21. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1725/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med svinekødsprodukter og om støtte for produkter fra Fællesskabet

41

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 528/97 af 21. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 584/92 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af den ordning, der er fastsat i de Europaaftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

43

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 529/97 af 21. marts 1997 om åbning og forvaltning af et toldkontingent på 300 000 tons kvalitetshvede og ophævelse af forordning (EF) nr. 1854/94

44

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 530/97 af 21. marts 1997 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben langkornet ris, der udføres til visse tredjelande

48

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 531/97 af 21. marts 1997 om licitation med henblik på fastsættelse af tilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion

50

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 532/97 af 21. marts 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

52

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/194/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 4. marts 1997 om anerkendelse af, at produktionen af visse kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder i Grækenland og af visse lokale vine på grund af disse vines kvalitative egenskaber langtfra er tilstrækkelig til at dække efterspørgslen (Kun den græske udgave er autentisk)

54

  

97/195/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 19. marts 1997 om mærkning og anvendelse af svinekød i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 80/217/EØF for Nederlandenes vedkommende (1)

56

  

97/196/EF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 20. marts 1997 om ændring af beslutning 97/116/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland (1)

61

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2190/96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 292 af 15. november 1996)

63

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top