Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:025:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 25, 2. februar 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 25
36. årgang
2. februar 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 205/93 af 1. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 206/93 af 1. februar 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 207/93 af 29. januar 1993 om fastlæggelse af indholdet af bilag VI til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler og om gennemførelsesbestemmelser til artikel 5, stk. 4, til nævnte forordning

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 208/93 af 1. februar 1993 om de statistiske landefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 209/93 af 1. februar 1993 om ændring og berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3717/91 om opstilling af listen over de varer, der kan henføres under ordningen med bevilling til under Toldkontrol af forarbejde varer, før de bringes i fri omsætning

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 210/93 af 1. februar 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1728/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for De Kanariske Øer vedrørende kornprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 211/93 af 1. februar 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3782/88 om bemyndigelse af Tyskland og Frankrig til i visse zoner ikke at anvende foranstaltninger i Rådets forordning (EØF) nr. 1442/88 om ydelse for produktionsårene 1989/90 til 1995/96 af præmier for endelig nedlæggelse af vinarealer

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 212/93 af 1. februar 1993 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 50 000 tons byg, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 213/93 af 1. februar 1993 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

24

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

93/69/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 19. december 1991 om indgåelse af aftalen i form af brev- veksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Østrig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige og Schweiz om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

26

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Østrig, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige og Schweiz om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

27

  

Kommissionen

  

93/70/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 1992 om fastsættelse af koder til Animo-meddelelserne

34

  

93/71/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 1992 om ændring af beslutning 92/175/EØF for så vidt angår listen over enhederne i Animo

39
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top