Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:346:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 346, 19. oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 346

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
19. oktober 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2015/C 346/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2015/C 346/02

Sag C-296/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenien) den 18. juni 2015 — Medisanus d.o.o.mod Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Sag C-341/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wien (Østrig) den 8. juli 2015 — Hans Maschek mod Magistratsdirektion der Stadt Wien

3

2015/C 346/04

Sag C-360/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 13. juli 2015 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mod X BV

4

2015/C 346/05

Sag C-366/15: Sag anlagt den 14. juli 2015 — Europa-Kommissionen mod Rumænien

5

2015/C 346/06

Sag C-390/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Trybunał Konstytucyjny (Polen) den 20. juli 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Sag C-391/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanien) den 20. juli 2015 — Marina del Mediterráneo S.L. m.fl. mod Consejería de Obras Públicas og Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Sag C-416/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bucureşti (Rumænien) den 29. juli 2015 — Selena România Srl mod Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Sag C-419/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30. juli 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG mod Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Sag C-420/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 30. juli 2015 — straffesag mod  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Sag C-437/15 P: Appel iværksat den 10. august 2015 af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 4. juni 2015 i sag T-222/14, Deluxe Laboratories mod KHIM (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Sag C-455/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varbergs tingsrätt (Sverige) den 28. august 2015 — P mod Q

11

2015/C 346/13

Sag C-459/15 P: Appel iværksat den 28. august 2015 af Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 25. juni 2015 i sag T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction mod Rådet

11

 

Retten

2015/C 346/14

Sag T-446/10: Rettens dom af 10. september 2015 — Dow AgroSciences og Dintec Agroquímica — Produtos Químicos mod Kommissionen (Plantebeskyttelsesmidler — aktivstoffet trifluralin — afvisning af at optage trifluralin i bilag I til direktiv 91/414/EØF — forordning (EF) nr. 33/2008 — fremskyndet procedure for vurdering — åbenbart urigtigt skøn — princippet om ikkeforskelsbehandling — proportionalitet)

13

2015/C 346/15

Sag T-234/12: Rettens dom af 8. september 2015 — Amitié mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — støtte — finansiel støtte — suspendering af betaling — anmodning om godtgørelse af anmeldte udgifter — erstatning — morarenter — debetnota — erstatningsansvar inden for kontrakt — modkrav)

13

2015/C 346/16

Sag T-503/12: Rettens dom af 4. september 2015 — Det Forenede Kongerige Storbritanien og Nordirland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter udelukket fra finansiering — enkeltbetalingsordning — hovedkontroller — støttekontroller)

15

2015/C 346/17

Sag T-564/12: Rettens dom af 8. september 2015 — Ministry of Energy of Iran mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — urigtigt skøn — tilsidesættelse af de grundlæggende rettigheder — proportionalitet)

15

2015/C 346/18

Sag T-577/12: Rettens dom af 4. september 2015 — NIOC m.fl. mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — indenstatslig enhed — søgsmålskompetence og retlig interesse — formaliteten — begrundelsespligt — angivelse og valg af et retsgrundlag — Rådets kompetence — princippet om forudsigelighed af Unionens retsakter — begrebet tilknyttet enhed — åbenbart urigtigt skøn — retten til forsvar — retten til en effektiv domstolsbeskyttelse — proportionalitet — ejendomsretten)

16

2015/C 346/19

Sag T-82/13: Rettens dom af 9. september 2015 — Panasonic og MT Picture Display mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, hvorved fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder, kapacitet og produktion — ret til forsvar — bevis for deltagelse i kartellet — samlet og vedvarende overtrædelse — retningslinjerne for bødeberegning af 2006 — proportionalitet — bøder — fuld prøvelsesret)

17

2015/C 346/20

Sag T-84/13: Rettens dom af 9. september 2015 — Samsung SDI m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og produktionskapacitet — samlet og vedvarende overtrædelse — overtrædelsens varighed — samarbejde under den administrative procedure — samarbejdsmeddelelsen af 2006 — bødenedsættelse — beregningen af bøden — hensyntagen til virksomhedernes salg i henhold til kriteriet om leveringssted — hensyntagen til gennemsnitsværdien af de salg, der blev registreret i overtrædelsesperioden)

18

2015/C 346/21

Sag T-91/13: Rettens dom af 9. september 2015 — LG Electronics mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og produktionskapacitet — samlet og vedvarende overtrædelse — moderselskabets ansvar for overtrædelse begået af den fælles virksomhed — ligebehandling — beregningsmetoden for bøden — hensyntagen til værdien af afsætningen af katoderør i form af forarbejdede produkter — forældelsesfrist — proportionalitet — varigheden af den administrative procedure)

19

2015/C 346/22

Sag T-92/13: Rettens dom af 9. september 2015 — Philips mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis vedrørende priser, opdeling af markeder og produktionskapacitet — samlet og vedvarende overtrædelse — moderselskabets ansvar for overtrædelse begået af den fælles virksomhed — ligebehandling — beregningsmetoden for bøden — hensyntagen til værdien af afsætningen af katoderør i form af forarbejdede produkter — hensyntagen til gennemsnitsværdien af de salg, der blev registreret i overtrædelsesperioden — hensyntagen til koncernens samlede omsætning — proportionalitet — varigheden af den administrative procedure)

20

2015/C 346/23

Sag T-104/13: Rettens dom af 9. september 2015 — Toshiba mod Kommisionen (Konkurrence — karteller — verdensmarkedet for katoderør til tv- og computerskærme — afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 — aftaler og samordnet praksis hvad angår priser, opdeling af markeder, kapacitet og produktion — bevis for deltagelse i kartellet — samlet og vedvarende overtrædelse — ansvar for overtrædelse — fælles kontrol — bøder — fuld prøvelsesret)

21

2015/C 346/24

Sag T-245/13: Rettens dom af 4. september 2015 — Det Forenede Kongerige mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter udelukket fra finansiering — enkeltbetalingsordning — hovedkontroller — støttekontroller — artikel 51, 53, 73 og 73a i forordning (EF) nr. 796/2004)

22

2015/C 346/25

Sag T-346/13: Rettens dom af 10. september 2015 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne — miljøvenligt landbrug — kontrollens tilstrækkelighed — faste finansielle korrektioner)

22

2015/C 346/26

Sag T-525/13: Rettens dom af 10. september 2015 — H&M Hennes & Mauritz mod KHIM — Yves Saint Laurent (håndtasker) (EF-varemærker — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver håndtasker — tidligere design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — artikel 6 i forordning (EF) nr. 6/2002 — begrundelsespligt)

23

2015/C 346/27

Sag T-526/13: Rettens dom af 10. september 2015 — H&M Hennes & Mauritz mod KHIM — Yves Saint Laurent (håndtasker) (EF-varemærker — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver håndtasker — tidligere design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — artikel 6 i forordning (EF) nr. 6/2002 — begrundelsespligt)

24

2015/C 346/28

Sag T-714/13: Rettens dom af 8. september 2015 — Gold Crest mod KHIM (MIGHTY BRIGHT) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket MIGHTY BRIGHT — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

25

2015/C 346/29

Sag T-168/14: Rettens dom af 9. september 2015 — Pérez Gutiérrez mod Kommisionen (Ansvar uden for kontraktforhold — folkesundhed — direktiv 2001/37/EF — fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer — farvefotografier foreslået af Kommissionen som sundhedsadvarsler på tobakspakninger — beslutning 2003/641/EF — uautoriseret anvendelse af et billede af en afdød person — personskade i forhold til den afdøde persons enke)

25

2015/C 346/30

Sag T-225/14: Rettens dom af 3. september 2015 — iNET24 Holding mod KHIM (IDIRECT24) (EF-varemærker — international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret — ordmærket IDIRECT24 — absolut registreringshindring — manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

26

2015/C 346/31

Sag T-254/14: Rettens dom af 3. september 2015 — Warenhandelszentrum mod KHIM — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket NEW MAX — det ældre EF-figurmærke MAX — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

27

2015/C 346/32

Sag T-278/14: Rettens dom af 9. september 2015 — Dairek Attoumi mod KHIM — Diesel (DIESEL) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design DIESEL — det tidligere internationale ordmærke DIESEL — ugyldighedsgrund — benyttelse af et kendetegn — risiko for forveksling — artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 6/2002 — bevis for reel brug — suspension af den administrative procedure)

28

2015/C 346/33

Sag T-530/14: Rettens dom af 9. september 2015 — Verein StHD mod KHIM (gengivelse af et sort bånd) (EF-varemærker — ansøgning om et EF-figurmærke, som gengiver et sort bånd — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

28

2015/C 346/34

Sag T-584/14: Rettens dom af 9. september 2015 — Inditex mod KHIM — Ansell (ZARA) (EF-varemærker — fortabelsessag — EF-ordmærket ZARA — reel brug — artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009)

29

2015/C 346/35

Sag T-660/14: Rettens dom af 9. september 2015 — SV Capital mod EBA (Økonomisk og monetær politik — anmodning om indledning af en undersøgelse i forbindelse med en påstået overtrædelse af EU-retten — afgørelse fra EBA — afgørelse fra klagenævnet for de europæiske tilsynsmyndigheder — fremsættelse af egen drift — manglende kompetence hos udstederen af retsakten — annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — for sent anlagt — delvis afvisning)

30

2015/C 346/36

Sag T-344/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 1. september 2015 — Frankrig mod Kommissionen (Foreløbige forholdsregler — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter fremsendt til Kommissionen af de franske myndigheder inden for rammerne af den i direktiv 98/34/EF fastsatte procedure — Frankrigs indsigelse mod udlevering af dokumenterne — afgørelse om at give tredjemand aktindsigt i dokumenterne — begæring om udsættelse af gennemførelsen — uopsættelighed — fumus boni juris — interesseafvejning)

30

2015/C 346/37

Sag T-367/15: Sag anlagt den 9. juli 2015 — Renfe-Operadora mod KHIM (AVE)

31

2015/C 346/38

Sag T-472/15 P: Appel iværksat den 13. august 2015 af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til prøvelse af Personalerettens dom af 3. juni 2015 i sag F-78/14, Gross mod EU-Udenrigstjenesten

32

2015/C 346/39

Sag T-478/15: Sag anlagt den 21. august 2015 — Rumænien mod Kommissionen

33

2015/C 346/40

Sag T-501/15: Sag anlagt den 31. august 2015 — Nederlandene mod Kommissionen

35

2015/C 346/41

Sag T-502/15: Sag anlagt den 1. september 2015 — Spanien mod Kommissionen

36

 

Retten for EU-Personalesager

2015/C 346/42

Sag F-28/14: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 9. september 2015 — De Loecker mod EEAS (Personalesag — ansatte i EEAS — midlertidigt ansat — delegationschef i et tredjeland — brud på tillidsforhold — overførsel til EEAS’s hovedkvarter — opsigelse af ansættelseskontrakten før tid — varsel — begrundelse for afgørelsen — vedtægtens artikel 26 — ret til forsvar — ret til kontradiktion)

38

2015/C 346/43

Sag F-9/15: Kendelse afsagt af Personaleretten den 7. september 2015 — Verhelst mod EMA

38


 


DA

 

På grund af beskyttelse af personoplysninger kan enkelte af denne udgaves informationer ikke længere offentliggøres. Derfor er der offentliggjort en ny autentisk udgave.

Top