Help Print this page 

Document C:2003:036:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 36, 15. februar 2003

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 15/02/2003
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 36
46. årgang
15. februar 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2003/C 36/01Euroens vekselkurs 1
2003/C 36/02Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank — Indførelse af eurosedler og -mønter — et år senere 2
2003/C 36/03Meddelelse om indledning af en udløbs- og interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina 18
2003/C 36/04Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse 22
2003/C 36/05Indledning af procedure (Sag COMP/M.2947 — Verbund/Energie Allianz) (1) 24
2003/C 36/06Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3081 — Michelin/Viborg) (1) 25
2003/C 36/07Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2917 — Wendel-KKR/Legrand) (1) 26
2003/C 36/08Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3052 — ENI/Fortum Gas) (1) 26
2003/C 36/09Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2881 — Koninklijke BAM NBM/HBG) (1) 27
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2003/C 36/10Indkaldelse af forslag til Asia Urbs iværksat af Europa-Kommissionen 28
2003/C 36/11Indkaldelse af forslag til Asia IT & C iværksat af Europa-Kommissionen 30

Berigtigelser
2003/C 36/12Berigtigelse til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2000 — Beretning om aktiviteterne i forbindelse med det almindelige budget med institutionernes svar (EFT C 359 af 15.12.2001) 32
DA(1) EØS-relevant tekst
Top