EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:116:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 116, 20. april 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-7001

C 116
44. årgang
20. april 2001
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Forsamling af november 2000
2001/C 116/01Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "PRISM — Regionale initiativer (Observatoriet for Det Indre Marked)" 1
2001/C 116/02Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "PRISM — Grænseoverskridende initiativer (Markedsobservatoriet)" 7
2001/C 116/03Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Gensidig anerkendelse i det indre marked" 14
2001/C 116/04Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Udfordringer for erhvervspolitikken i den videnbaserede økonomi", og- "Forslag til Rådets afgørelse om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd (2001-2005)" 20
2001/C 116/05Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tyvende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF vedrørende begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner)" 27
2001/C 116/06Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på de globale net og fremme af sproglig mangfoldighed i informationssamfundet" 30
2001/C 116/07Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sommertid" 37
2001/C 116/08Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr", og- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr" 38
2001/C 116/09Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger" 43
2001/C 116/10Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om vurdering og styring af ekstern støj" 48
2001/C 116/11Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked" 51
2001/C 116/12Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel selskabsdyretransport" 54
2001/C 116/13Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om videreførelse i op til et år af finansieringen af visse planer for forbedring af kvalitet og fremme af afsætning, der blev godkendt i henhold til afsnit IIa i forordning (EØF) nr. 1035/72" 56
2001/C 116/14Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 218/92 om administrativt samarbejde inden for området indirekte skatter (moms)", og- "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgiftssystemet for visse tjenesteydelser, der leveres ad elektronisk vej" 59
2001/C 116/15Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring, for så vidt angår anvendelsesperioden for minimumsniveauet for normalsatsen, af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem" 67
2001/C 116/16Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (kodificeret udgave)" 69
2001/C 116/17Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — På vej mod en EF-rammestrategi for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005)", og- "Forslag til Rådets beslutning om støtteprogrammet til Fællesskabets rammeprogram for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005)" 70
2001/C 116/18Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2001-2006)" 75
2001/C 116/19Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Hvidbog om ungdomspolitik" 84
2001/C 116/20Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om forlængelse af visse EF-handlingsprogrammer om folkesundhed, som vedtaget ved afgørelse nr. 645/96/EF, afgørelse nr. 646/96/EF, afgørelse nr. 647/96/EF, afgørelse nr. 102/97/EF, afgørelse nr. 1400/97/EF og afgørelse nr. 1296/1999/EF samt om ændring af samme afgørelser" 96
2001/C 116/21Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om forlængelse af tilskyndelses- og udvekslingsprogrammet for aktørerne på det civilretlige område (Grotius-civilret)" 97
2001/C 116/22Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF for så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester" 99
2001/C 116/23Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "PRISM 2000 (Observatoriet for Det Indre Marked)" 106
2001/C 116/24Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for sukker" 113
2001/C 116/25Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens beretning om anvendelsen af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler" 117
2001/C 116/26Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets beslutning om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet" 128
DA
Top