EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:433:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 433, 22. december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 433

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
22. december 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2173 af 16. oktober 2020 om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at ajourføre overvågningsparametre og præcisere visse aspekter vedrørende ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2174 af 19. oktober 2020 om ændring af bilag IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2175 af 20. oktober 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/256 om fastlæggelse af en flerårig rullende planlægning

20

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2176 af 12. november 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår fradrag af softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2177 af 15. december 2020 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Haricot de Castelnaudary« (BGB))

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2178 af 15. december 2020 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1433 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Pouligny-Saint-Pierre« (BOB))

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2179 af 16. december 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

33

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2180 af 18. december 2020 om forlængelse af referenceperioden i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet ( 1 )

37

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2181 af 17. december 2020 om fastsættelse af kvantitative begrænsninger og om tildeling af kvoter for stoffer, som er kontrolleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for perioden 1. januar til 31. december 2021 (meddelt under nummer C(2020) 8996)

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2182 af 18. december 2020 om fastsættelse af det definitive importsvar på Unionens vegne angående fremtidig import af visse kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. maj 2014 om vedtagelse af Unionens importbeslutninger for bestemte kemikalier i henhold til nævnte forordning (meddelt under nummer C(2020) 8977)

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2183 af 21. december 2020 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med rapportering om infektion med SARS-CoV-2 hos mink og andre dyr af familien Mustelidae og hos mårhunde (meddelt under nummer C(2020) 9531)  ( 1 )

76

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2153 af 7. oktober 2020 om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/1939 for så vidt angår de kategorier af operationelle personoplysninger og de kategorier af registrerede, hvis operationelle personoplysninger må behandles af Den Europæiske Anklagemyndighed i fortegnelsen over sagsakter ( EUT L 431 af 21.12.2020 )

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top