EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:071:TOC

 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.071.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 71

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
9. marts 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/01

Udtalelse fra Kommissionen af 7. marts 2012 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra SPIRAL-2 kernekraftværket i Frankrig, indberettet i henhold til artikel 37 i Euratomtraktaten

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers) (1)

2

2012/C 071/03

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

3


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2012/C 071/04

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse 2010/656/FUSP og Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder i Côte d'Ivoire

6

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/05

Euroens vekselkurs

7


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

2012/C 071/06

Åben indkaldelse af forslag — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 — ReferNet — Cedefops europæiske netværk for erhvervsuddannelse (EUD)

8

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/07

Meddelelse om indledning af en interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

10

2012/C 071/08

Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina

23

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

32

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2012/C 071/10

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

33


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top