EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU's instrument for humanitær bistand

EU's instrument for humanitær bistand

 

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 om humanitær bistand

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

  • Formålet med EU's humanitære bistand er at yde bistands-, nødhjælps- og beskyttelsesforanstaltninger til mennesker, der er berørt af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer og tilsvarende ekstraordinære situationer. Fokus er på de mest udsatte ofre.
  • Denne forordning fastsætter de vigtigste mål, principper og procedurer for gennemførelse af EU's humanitære bistandsforanstaltninger.

VIGTIGSTE PRIORITETER

Principper

EU's bistand skal være

Modtagere

EU's bistand koordineres af Europa-Kommissionens afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO).

Finansieringen er tiltænkt lande uden for EU.

Sektorer, der er omfattet

Humanitær bistand kan gives i mange former afhængigt af krisens art, herunder:

  • fødevarer og ernæringsmæssig støtte;
  • lægehjælp og psykosocial støtte;
  • vandforsyning og kloakering;
  • husly;
  • nødreparationer af infrastruktur;
  • minerydning;
  • uddannelse.

Humanitær bistand kan også handle om katastrofeforebyggelse.

Finansiering

EU er, sammen med sine medlemslande, verdens førende humanitære bistandsyder. I 2014 modtog 121 millioner mennesker fra over 80 lande hjælp fra EU svarende til over 1,27 mia. EUR.

Der blev ydet bistand i alle større kriseområder, herunder Syrien, Sydsudan, Yemen og Ukraine.

Samarbejde med partnere

EU's humanitære bistand gennemføres via mere end 200 partnerorganisationer, såsom FN-organer, internationale organisationer som Røde Kors og mange ikkestatslige organisationer (NGO'er).

For at få støtte til et humanitært projekt skal partnerorganisationer indsende finansieringsforslag og følge strenge retningslinjer for evaluering og opfølgning af projekter.

Partnere skal anerkende EU's støtte ved at fremvise EU's visuelle identitet ved projektområder.

De skal nøje koordinere deres projekter for at sikre, at bistanden er hurtig og effektiv.

Handlinger på lang sigt

Humanitær bistand anvendes også til at øge modstandsdygtigheden over for fremtidige chok ved at yde langsigtede udviklingsfordele i overensstemmelse med:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 5. juli 1996.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1-6)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1257/96 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 26.07.2016

Top