Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elektroniske penge: virksomhed og tilsyn

Elektroniske penge: virksomhed og tilsyn

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/110/EF — virksomhed, som udsteder elektroniske penge, og tilsyn med en sådan virksomhed

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

  • Direktivet om elektroniske penge (EMD) fastlægger reglerne for virksomheder, der udsteder elektroniske penge (*) (e-penge), og tilsyn med sådanne virksomheder for at bidrage til udviklingen af et ægte indre marked for elektroniske pengetjenester i Den Europæiske Union (EU).
  • Det søger også at sikre overensstemmelse med EU’s direktiv om betalingstjenester (direktiv 2007/64/EF, kendt som PSD) og derved bidrage til et indre EU-marked for betalinger til gavn for forbrugere, virksomheder og EU’s økonomi som helhed.

HOVEDPUNKTER

Formålet med EMD er overordnet set at:

  • lette fremkomsten af nye, innovative og sikre e-pengetjenester
  • give nye virksomheder adgang til markeder
  • tilskynde til effektiv konkurrence mellem alle markedsdeltagere.

Det moderniserer specifikt EU-reglerne om e-penge, især ved at bringe tilsynsregler for e-pengeinstitutter (*) på linje med kravene til betalingsinstitutter i PSD.

Det indfører proportionale krav for at lette markedsadgangen for nyevirksomheder . Dette omfatter reduktion af kravet om startkapital til 350 000 EUR samt nye regler om beregning af egenkapital.

De institutter, der er dækket af EMD, omfatter banker, e-pengeinstitutter, Den Europæiske Centralbank og nationale banker.

De aktiviteter, som e-pengeinstitutterne må udøve, omfatter levering af betalingstjenester og ydelse af kredit i forbindelse med disse betalinger.

I oktober 2015 vedtog EU et nyt direktiv om betalingstjenester, kendt som PSD2. Det ophæver direktiv 2007/64/EF med virkning fra den 13. januar 2018. Formålet med PSD2 er at forbedre sikkerheden, udvide forbrugernes valg og følge udviklingen.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det gælder fra den 30. oktober 2009. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 30. april 2011.

BAGGRUND

Europa-Kommissionens websted om e-penge.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Elektroniske penge er det digitale alternativ til kontanter, der giver brugerne mulighed for at gemme midler på en enhed (kort eller telefon) eller via internettet og foretage betalingstransaktioner.

(*) E-pengeinstitutter er virksomheder, der er godkendte til at udstede elektroniske penge.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7-17)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1-36). Efterfølgende ændringer af direktiv 2007/64/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35-127)

seneste ajourføring 21.03.2016

Top