EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri — Europol

Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri — Europol

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2005/511/RIA om udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den udpeger Europol som centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri for at kunne anvende den internationale konvention til bekæmpelse af falskmøntneri fra 1929 (Genève-konventionen) effektivt og øge samarbejdet indbyrdes mellem landene i Den Europæiske Union (EU) og mellem EU-landene, Europol og ikke-EU-lande.

HOVEDPUNKTER

EU øger samarbejdet mellem EU-landene og mellem EU-landene og Europol med det formål at beskytte euroen mod forfalskning på internationalt plan. Ikke-EU-lande har behov for et centralt kontaktpunkt, hvor de kan få oplysninger om falske euro. Alle sådanne oplysninger skal samles med henblik på analyse hos Europol, der fungerer som centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri i henhold til Genève-konventionen.

Europols rolle

 • Europol fungerer som centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri i henhold til artikel 12 i Genève-konventionen, hvoraf det fremgår, at »efterforskning i forbindelse med falskmøntneri i alle lande, inden for rammerne af den nationale lovgivning, skal organiseres af et centralkontor.«
 • Inden for sit mandat skal Europol:
  • samle og behandle alle oplysninger, der kan lette efterforskning, forebyggelse og bekæmpelse af euro-falskmøntneri og straks fremsende dem til EU-landenes nationale centralkontorer
  • stå i direkte kontakt med centralkontorerne i ikke-EU-lande i overensstemmelse med reglerne om videresendelse af personoplysninger
  • fremsende, når det findes relevant, et sæt eksemplarer af ægte eurosedler og -mønter til ikke-EU-landes centralkontorer
  • regelmæssigt fremsende oplysninger om nye emissioner eller tilbagekaldelse af eurosedler og -mønter til ikke-EU-landes centralkontorer, oplysninger om afsløringer om falskmøntneri osv.
 • De nationale centralkontorer har fortsat kompetence med hensyn til falskmøntneri i forbindelse med alle andre valutaer.

Effektiv anvendelse af Genève-konventionen fra 1929

 • Genève-konventionen bør anvendes mere effektivt. Den fastlægger effektive regler til forebyggelse og bekæmpelse af falskmøntneri. Ordet »valuta« betyder pengesedler og mønter, som er lovlige betalingsmidler.
 • Rådet finder det hensigtsmæssigt, at alle EU-landene bliver kontraherende parter i konventionen.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 16. juli 2005.

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2005/511/RIA af 12. juli 2005 om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ved udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri (EUT L 185 af 16.7.2005, s. 35–36)

seneste ajourføring 23.03.2017

Top