EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU’s kulturpolitik

EU’s kulturpolitik

I henhold til artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er Den Europæiske Unions (EU) rolle på kulturområdet at støtte, fremme samarbejdet mellem eller udbygge EU-medlemsstaternes indsats. EU søger at fremhæve sin fælles kulturarv ved at »lade sig inspirere af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske kulturarv«, »respektere sin omfattende kulturelle og sproglige mangfoldighed« og »sikre, at Europas kulturarv beskyttes og styrkes«.

De enkelte medlemsstater er ansvarlige for deres egne kulturpolitikker, mens EU’s rolle er at hjælpe med at tackle fælles udfordringer, som spænder fra påvirkningen fra digitale teknologier og behovet for at sikre rimelig betaling til kunstnere på digitale platforme til behovet for at støtte innovation i de kulturelle og kreative sektorer. EU kan også hjælpe disse sektorer med genopretning i tilfælde af en krise og fremme deres modstandsdygtighed, så de bliver mere bæredygtige i fremtiden.

Desuden støtter EU tiltag vedrørende bevarelse af kulturarv og fremme af samarbejde og tværnationale udvekslinger medlemsstaternes kulturelle institutioner imellem.

Det nye finansieringsprogram Et kreativt Europa 2021-2027 er det eneste EU-program, der er specifikt udformet til at yde støtte, grænseoverskridende samarbejde og netværksaktiviteter til alle kulturelle og kreative sektorer. Disse sektorer kan også få gavn af en række specifikke muligheder under andre EU-finansieringsstrømme, som for eksempel Horisont Europa, programmet for det indre marked, genopretnings- og resiliensfaciliteten eller fondene under samhørighedspolitikken.

Andre initiativer omfatter:

  • Europæiske kulturhovedstæder, lanceret i 1985
  • EU-priser til kulturelle sektorer, som for eksempel talentprisen Musik sætter Europa i bevægelse, EU’s pris for moderne arkitektur og EU’s litteraturpris
  • De europæiske kulturarvsdage, et initiativ, der støttes i fællesskab med Europarådet, som giver borgerne adgang til steder, der normalt ikke er åbne for offentligheden.

EU arbejder endvidere sammen med andre internationale organisationer, som for eksempel UNESCO, Europarådet og OECD, om at tackle ulovlig handel med kulturgenstande, fremme lokal udvikling gennem kultur og forbedre deltagelsesforvaltning af kulturarven.

SE DESUDEN

Top