Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

EU-program for overvågning og sporing i rummet

Go to the summaries’ table of contents

EU-program for overvågning og sporing i rummet

Afgørelse nr. 541/2014/EU - ramme for overvågning og sporing i rummet

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU af 16. april 2014 om oprettelse af en støtteramme for overvågning og sporing i rummet

RESUMÉ

Satellitter udgør rygraden for mange applikationer og tjenester, der er væsentlige for økonomien samt for offentlighedens sikkerhed og velfærd. Der er dog risiko for, at de kolliderer med rumaffald*, og dette er blevet den mest alvorlige trussel mod rumaktiviteter.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den fastlægger støtterammen for overvågning og sporing i rummet, som har til formål at beskytte satellitter mod rumaffald.

HOVEDPUNKTER

Hvad er overvågning og sporing i rummet (SST)?

SST identificerer og overvåger hovedsageligt satellitter og rumaffald via jordbaserede sensorer som f.eks. teleskoper og radarer. På nuværende tidspunkt er der ikke SST-kapacitet på europæisk plan. Satellit- og opsendelsesoperatører er afhængige af data fra De Forenede Stater (USA), hvad angår antikollisionsadvarsler.

Målsætninger

Den vigtigste målsætning for SST-rammen er at understøtte udviklingen af en europæisk SST-tjeneste. Denne tjeneste skal være baseret på et netværk, som er bygget op omkring eksisterende SST-sensorer i EU-landene. Netværket kan blive understøttet af teknologi og information, der leveres af USA.

Den har også følgende specifikke målsætninger:

at vurdere og mindske risikoen for kollisioner mellem satellitter og rumaffald samt spore bevægelserne, når der er identificeret en mulig risiko for kollision. På denne måde kan der planlægges og udføres handlinger med henblik på at forhindre kollisionen

at reducere risiciene i forbindelse med opsendelse af europæiske rumfartøjer

at overvåge ukontrolleret genindtrængen i jordens atmosfære af rumfartøjer eller rumaffald og levere mere nøjagtige og effektive tidlige varslinger med henblik på at mindske de potentielle risici

at søge at forhindre yderligere akkumulering af rumaffald.

Hvem kan benytte disse tjenester?

De skal være tilgængelige for offentlige, erhvervsmæssige, civile og militære aktører samt myndigheder.

Fremskridt

Kommissionen vil udarbejde en gennemførelsesrapport om opnåelse af målsætningerne i afgørelsen i juli 2018.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

* Rumaffald: forskellige menneskeskabte genstande som f.eks. gamle satellitter og dele af raketter, som er i kredsløb omkring jorden.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 541/2014/EU

16.6.2014

-

EUT L 158 af 27.5.2014, s. 227-234

seneste ajourføring 28.09.2015

Top