EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Direktivet om gennemsigtighed i det indre marked

Direktivet om gennemsigtighed i det indre marked

RESUMÉ AF:

Direktiv (EU) 2015/1535 — procedure for deling af information om tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

  • Det kræver, at de nationale myndigheder informerer Europa-Kommissionen om alle udkast til tekniske forskrifter for produkter og informationssamfundets tjenester, før disse vedtages som national lovgivning. Det giver mulighed for visse undtagelser.
  • Formålet er at forebygge, at der skabes nye handelshindringer.

HOVEDPUNKTER

  • EU-landene skal informere Kommissionen om alle udkast til tekniske forskrifter, de planlægger at indføre.
  • Kommissionen skal straks informere de andre EU-lande gennem informationssystemet for tekniske forskrifter (TRIS).
  • Der indledes en periode med status quo på tre måneder, og i denne periode må EU-landet ikke vedtage det foreslåede udkast til tekniske forskrifter. Denne periode kan forlænges til 4, 6, 12 eller endda 18 måneder afhængigt af sagens omstændigheder.
  • I denne periode undersøger Kommissionen og andre EU-lande det foreslåede udkast til forskrifter og kan reagere efter behov.
  • I vigtige situationer, hvor der er alvorlige og uforudsete omstændigheder, kan et EU-land vedtage en teknisk forskrift uden at overholde perioden med status quo (»hasteprocedure«).
  • Kommissionen aflægger hvert andet år rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af direktivet.
  • Lovgivningen nedsætter et stående udvalg af nationale tjenestemænd, som ledes af Kommissionen.
  • Udvalget mødes mindst to gange om året. Det rådgiver Kommissionen om, hvordan man undgår handelsbarrierer, og tager stilling til spørgsmål, der opstår som følge af gennemførelsen af direktivet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv (EU) 2015/1535 ophævede og erstattede direktiv 98/34/EF fra den 7. oktober 2015.

BAGGRUND

Formålet med 2015/1535-proceduren.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1-15)

seneste ajourføring 27.01.2016

Top