Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Fremme af entreprenørskab i forbindelse med uddannelse

Go to the summaries’ table of contents

Fremme af entreprenørskab i forbindelse med uddannelse

Udvikling af en entreprenørskabsmentalitet har væsentlige fordele for Den Europæiske Union (EU) og dens borgere. Disse konklusioner fra Rådet fremhæver metoder til integration af entreprenørskab i uddannelse.

DOKUMENT

Rådets konklusioner om entreprenørskab i forbindelse med uddannelse (2015/C 17/02) (Den Europæiske Unions Tidende C 17 af 20.1.2015, s. 2-7).

RESUMÉ

Udvikling af en entreprenørskabsmentalitet har væsentlige fordele for Den Europæiske Union (EU) og dens borgere. Disse konklusioner fra Rådet fremhæver metoder til integration af entreprenørskab i uddannelse.

HVAD ER FORMÅLET MED RÅDETS KONKLUSIONER?

De understreger vigtigheden af og fordelene ved fremme af entreprenørskab i forbindelse med uddannelse og opfordrer EU-landene og Europa-Kommissionen til at fremskynde, støtte og undersøge foranstaltninger, der kan lette entreprenørskab i læringsmiljøer.

HOVEDPUNKTER

Definition af entreprenørskab

Disse konklusioner fra Rådet anvender den omfattende definition af entreprenørskab fra henstilling om livslang læring 2006: evnen til at føre idéer ud i livet ved hjælp af kreativitet, innovation og risikotagning, planlægning og forvaltning af projekter.

EU-landenes foranstaltninger

Konklusionerne opfordrer EU-landene til at:

  • skabe kontakt mellem undervisningsministerier og andre relevante ministerier
  • støtte studerendes initiativer vedrørende virksomhedsopstart, f.eks. mentorordninger og virksomhedsvæksthuse for vordende entreprenører
  • inddrage entreprenører i læringsprocessen
  • trække på tidligere kandidater for at vurdere kvaliteten og effektiviteten af entreprenørskab i forbindelse med uddannelse.

Europa-Kommissionens og EU-landenes foranstaltninger

De opfordres til at:

  • udarbejde en vejledende referenceramme
  • lette udvekslingen af idéer og god praksis på nationalt og europæisk plan
  • udnytte det potentiale, som Erasmus+ rummer i forbindelse med at støtte entreprenørskabsuddannelse
  • fremme uddannelse af lærere/undervisere i entreprenørskabskvalifikationer
  • overveje, hvordan ressourcer, såsom Den Europæiske Socialfond, kan anvendes til at støtte entreprenørskab
  • undersøge potentialet for at udvikle gratis og åbne digitale værktøjer og onlineværktøjer, der styrker tilegnelsen af entreprenørskabsorienterede og innovative kvalifikationer.

BAGGRUND

Disse konklusioner fra Rådet vedrører flere spørgsmål, der er blevet rejst i tidligere konklusioner fra Rådet, som omhandler en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet: moderniseringen af videregående uddannelser, fremme af unges iværksætterkultur for at sikre social inklusion af unge og effektiv læreuddannelse.

Se Europa-Kommissionens websted om entreprenørskab i forbindelse med uddannelse for yderligere oplysninger.

seneste ajourføring 10.06.2015

Top