EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009FO0054

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 30. november 2009.
Giorgio Lebedef mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
Offentligt hverv - Tjenestemænd.
Sag F-54/09.

European Court Reports – Staff Cases 2009 I-A-1-00505; II-A-1-02735

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:166

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

30. november 2009

Sag F-54/09

Giorgio Lebedef

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – årlig ferie – midlertidig tjeneste på halv tid med henblik på faglig repræsentation – ubeføjet udeblivelse – nedsættelse af de årlige ferierettigheder – vedtægtens artikel 60 – åbenbart ugrundet søgsmål«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Giorgio Lebedef har nedlagt påstand om annullation af afgørelse af 15. februar, 1. april, 10. april, 20. maj og 14. juli 2008 vedrørende nedsættelse af hans ferierettigheder for 2008 med i alt 39 dage.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes, idet søgsmålet er åbenbart retligt ugrundet. Sagsøgeren betaler alle sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Retspleje – afgørelse truffet ved en begrundet kendelse – betingelser

(Personalerettens procesreglement, art. 76)

2.      Tjenestemænd – repræsentation – beskyttelse af personalerepræsentanter

(Tjenestemandsvedtægten, bilag II, art. 1, stk. 6)

1.      Fællesskabets retsinstanser har adgang til på baggrund af enhver sags konkrete omstændigheder at vurdere, om det af retsplejehensyn er berettiget under realitetsbehandlingen at forkaste et søgsmål, der er åbenbart ugrundet i henhold til artikel 76 i Personalerettens procesreglement, uden først at tage stilling til sagsøgtes formalitetsindsigelse. Dette gælder således i tilfælde, hvor den afgørelse, som Personaleretten er nået til i en tidligere dom vedrørende sagsøgeren, uden videre kan finde anvendelse med de nødvendige tilpasninger på de konkrete omstændigheder.

(jf. præmis 45 og 46)

Henvisning til:

Retten i Første Instans, 20. januar 2009, sag F-32/08, Klein mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 20 og den deri nævnte retspraksis; 7. juli 2009, sag F-39/08, Lebedef mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000

2.      Artikel 10 i rammeaftale af 27. januar 2006 om forbindelserne mellem Kommissionen og de faglige organisationer og sammenslutninger samt artikel 1, stk. 6, i bilag II til vedtægten har i det væsentlige samme indhold og formål, nemlig beskyttelsen af personalerepræsentanter, idet bestemmelserne dog adskiller sig i forhold til deres respektive personelle anvendelsesområde. Artikel 1, stk. 6, i bilag II til vedtægten omhandler nemlig repræsentanter i vedtægtens forstand, dvs. medlemmer af personaleudvalget og tjenestemænd, der af udvalget er udpeget til at sidde i et organ, der er fastsat i vedtægten, mens rammeaftalens artikel 10 omhandler fagforeningsrepræsentanter og repræsentanter, der er udpeget af fagforeninger.

(jf. præmis 49)

Henvisning til:

Personaleretten, Lebedef mod Kommissionen

Top