Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0441

Sag C-441/09: Sag anlagt den 11. november 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

OJ C 24, 30.1.2010, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/27


Sag anlagt den 11. november 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

(Sag C-441/09)

2010/C 24/50

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Triantafyllou og B.-R. Killmann, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig

Sagsøgerens påstande

Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 96 og 98 i direktivet om merværdiafgiftssystemet sammenholdt med bilag III til direktivet (1), da denne medlemsstat anvender en nedsat momssats på leveringer, indførsel og erhvervelse inden for Fællesskabet af visse levende dyr, navnlig heste, der ikke skal anvendes til tilberedning af levnedsmidler eller foder.

Republikken Østrig tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det er Kommissionens opfattelse, at den østrigske momslovgivning er i strid med artikel 96 og 98 i direktivet om merværdiafgiftssystemet sammenholdt med bilag III til direktivet, idet den også anvender en nedsat momssats på leveringen af visse levende dyr (navnlig heste), selv om disse dyr ikke skal anvendes til næringsmidler.

Begrebet »levende dyr« i punkt I i bilag III til direktivet om merværdiafgiftssystemet er ikke en selvstændig kategori, men omfatter blot sådanne dyr, der normalt anvendes i levnedsmidler og foder. Denne fortolkning støttes af den spanske, franske, engelske, italienske, nederlandske, portugisiske samt svenske affattelse af denne bestemmelse. Hertil kommer, at bestemmelsens karakter af undtagelse kræver, at den fortolkes strengt.

Navnlig dyr, der tilhører hestefamilien, anvendes ganske overvejende som last- eller ridedyr (og ikke som levnedsmiddel eller foder).


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1).


Top