Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0327

Domstolens Dom (Første Afdeling) af 5. juli 2007.
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod kongeriget danmark.
Traktatbrud - direktiv 85/374/EØF - produktansvar - mellemhandlerens produktansvar.
Sag C-327/05.

European Court Reports 2007 I-00093*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:409

Domstolens dom (Første Afdeling) af 5. juli 2007 – Kommissionen mod Danmark

(sag C-327/05)

»Traktatbrud – direktiv 85/374/EØF – produktansvar – mellemhandlerens produktansvar«

Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 226 EF) (jf. præmis 14)

Angående

Traktatbrud – ukorrekt gennemførelse af Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (EFT L 210, s. 29) – national lovgivning, hvorefter mellemhandleren af et defekt produkt pålægges ansvar på lige fod med producenten.

Konklusion

1)

Kongeriget Danmark har ved at indføre og opretholde bestemmelser, der gør mellemhandlere i omsætningskæden ansvarlige på samme betingelser som producenten, hvilket er i strid med artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar, tilsidesat sine forpligtelser i henhold til dette direktiv.

2)

Kongeriget Danmark betaler sagens omkostninger.

Top