EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2167

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2167 af 17. december 2019 om godkendelse af netstrategiplanen for lufttrafikstyringsnetfunktionerne i det fælles europæiske luftrum for perioden 2020-2029

C/2019/8926

OJ L 328, 18.12.2019, p. 89–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2167/oj

18.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/89


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/2167

af 17. december 2019

om godkendelse af netstrategiplanen for lufttrafikstyringsnetfunktionerne i det fælles europæiske luftrum for perioden 2020-2029

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (»luftrumsforordningen«) (1), særlig artikel 6, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 (2) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 (3) skal den netforvalter, der er udpeget i overensstemmelse med nævnte forordninger, opstille og ajourføre en netstrategiplan.

(2)

I henhold til forordning (EU) nr. 677/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 skal netstrategiplanen vedtages af Kommissionen, efter at netadministrationsorganet har godkendt den.

(3)

Den 27. juni 2019 godkendte netadministrationsorganet netstrategiplanen for perioden 2020-2029. Nævnte periode falder sammen med de relevante referenceperioder og dækker den periode, som netforvalteren er udpeget for.

(4)

Netstrategiplanen bør godkendes.

(5)

Denne afgørelse bør træde i kraft snarest muligt inden begyndelsen af den periode, som netstrategiplanen dækker.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum, der er nedsat ved artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (4)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den netstrategiplan for perioden 2020-2029, der er godkendt af netadministrationsorganet på dets 25. møde den 27. juni 2019 (5), godkendes.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 af 7. juli 2011 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) og om ændring af forordning (EU) nr. 691/2010 (EUT L 185 af 15.7.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/123 af 24. januar 2019 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 28 af 31.1.2019, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (rammeforordningen) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1).

(5)  Netstrategiplanen for lufttrafikstyringsnetfunktionerne i det fælles europæiske luftrum for perioden 2020-2029, der er offentliggjort som dokument NMB/19/25/7 på netforvalterens websted: https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents


Top