Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0558

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/558 af 1. april 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2015) 2160) EØS-relevant tekst

OJ L 92, 8.4.2015, p. 109–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/558/oj

8.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/109


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/558

af 1. april 2015

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2015) 2160)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres en række områder, som er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation. Listen omfatter områder i Estland, Italien, Letland, Litauen og Polen.

(2)

Artikel 7 i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, der fastlægger en undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af sendinger af animalske biprodukter fra svin fra områderne angivet i del III og IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, bør revideres for at muliggøre sikker bortskaffelse af animalske biprodukter fra andre svin end vildtlevende svin, herunder utilvirkede kroppe af døde dyr fra bedrifter i områderne angivet i bilagets del III på en måde, der er i overensstemmelse med den risiko, som disse animalske biprodukter udgør.

(3)

I perioden fra januar til februar 2015 blev der indberettet et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Polen og adskillige tilfælde i vildsvin blev indberettet i Litauen og Polen i det restriktionsområde, der er angivet i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. I februar og marts 2015 blev der indberettet nogle få tilfælde i Letland i de restriktionsområder, der er angivet i del I og III i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(4)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation bør indgå i vurderingen af den risiko, der udgøres af den dyresundhedsmæssige situation i Letland, Litauen og Polen. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger og for at forhindre spredning af afrikansk svinepest samt for at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder omfattet af dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU ændres og tage hensyn til den nuværende dyresundhedssituation med hensyn til denne sygdom i Letland, Litauen og Polen.

(5)

Gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 2, indledningen, affattes således:

»2.   Som en undtagelse fra det i artikel 2, litra d), omhandlede forbud kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af animalske biprodukter fra andre svin end vildtlevende svin, herunder utilvirkede kroppe af døde dyr fra bedrifter eller slagtekroppe fra slagterier godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 853/2004 fra de i bilagets del III angivne områder til et forarbejdnings-, forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, jf. artikel 24, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1069/2009, der ligger uden for de i bilagets del III angivne områder, hvis:«

.

2)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).


BILAG

»BILAG

DEL I

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Põlvamaa maakond

Häädemeeste vald

Kambja vald

Kasepää vald

Kolga-Jaani vald

Konguta vald

Kõo vald

Kõpu vald

Laekvere vald

Lasva vald

Meremäe vald

Nõo vald

Paikuse vald

Pärsti vald

Puhja vald

Rägavere vald

Rannu vald

Rõngu vald

Saarde vald

Saare vald

Saarepeedi vald

Sõmeru vald

Surju vald

Suure-Jaani vald

Tahkuranna vald

Torma vald

Vastseliina vald

Viiratsi vald

Vinni vald

Viru-Nigula vald

Võru vald

Võru linn

Kunda linn

Viljandi linn.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aizkraukles novads

i Alūksnes novads: Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes og Liepnas pagasti

i Krimuldas novads: Krimuldas pagasts

Amatas novads

i Apes novads: Virešu pagasts

Baltinavas novads

Balvu novads

Cēsu novads

Gulbenes novads

Ikšķiles novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiepalgas novads

Ķeguma novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Mālpils novads

Neretas novads

Ogres novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Ropažu novads

Rugāju novads

Salas novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads

Viļakas novads.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių seniūnija, Pernaravos seniūnija, Krakių seniūnija, Kėdainių miesto seniūnija, Dotnuvos seniūnija, Gudžiūnų seniūnija og Surviliškio seniūnija

i Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnija, Upytės seniūnija, Velžio seniūnija, Miežiškių seniūnija, Karsakiškio seniūnija, Naujamiesčio seniūnija, Paįstrio seniūnija, Panevėžio seniūnija og Smilgių seniūnija

i Radviliškis rajono svaivaldybė: Skėmių seniūnija og Sidabravo seniūnija

i Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos seniūnija, Alšėnų seniūnija, Babtų seniūnija, Batniavos seniūnija, Čekiškės seniūnija, Ežerėlio seniūnija, Garliavos seniūnija, Garliavos apylinkių seniūnija, Kačerginės seniūnija, Kulautuvos seniūnija, Linksmakalnio seniūnija, Raudondvario seniūnija, Ringaudų seniūnija, Rokų seniūnija, Taurakiemio seniūnija, Vilkijos seniūnija, Vilkijos apylinkių seniūnija og Zapyškio seniūnija

i Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kruonio seniūnija, Nemaitonių seniūnija, Žiežmarių seniūnija, Žiežmarių apylinkės seniūnija og den del af Rumšiškių seniūnija, der er syd for vejen A1

Panevežys miesto savivaldybė

Pasvalys rajono savivaldybė

Prienai rajono savivaldybė

Birštonas savivaldybė

Kalvarija savivaldybė

Kazlu Ruda savivaldybė

Marijampole savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

powiat M. Suwałki

powiat M. Białystok

kommunerne Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki og Raczki i powiat suwalski

kommunerne Krasnopol og Puńsk i powiat sejneński

kommunerne Augustów med byen Augustów, Nowinka, Sztabin og Bargłów Kościelny i powiat augustowski

powiat moniecki

kommunerne Suchowola og Korycin i powiat sokólski

kommunerne Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady og Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki

powiat bielski

powiat hajnowski

kommunerne Grodzisk, Dziadkowice og Milejczyce i powiat siemiatycki

kommunen Rutki i powiat zambrowski

kommunerne Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med byen Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo og Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

DEL II

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Ida-Virumaa maakond

Valgamaa maakond

Abja vald

Halliste vald

Karksi vald

Paistu vald

Tarvastu vald

Antsla vald

Mõniste vald

Varstu vald

Rõuge vald

Sõmerpalu vald

Haanja vald

Misso vald

Urvaste vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aknīstes novads

i Alūksnes novads: Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes og Pededzes pagasti

i Apes novads: Gaujienas, Trapenes og Apes pagasti

i Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts

Alojas novads

Cesvaines novads

Ērgļu novads

Ilūkstes novads

Jēkabpils republikas pilsēta

Jēkabpils novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krustpils novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Limbažu novads

Madonas novads

Mazsalacas novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Salacgrīvas novads

Varakļānu novads

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis seniūnija, Anykščiai seniūnija, Debeikiai seniūnija, Kavarskas seniūnija, Kurkliai seniūnija, Skiemonys seniūnija, Traupis seniūnija, Troškūnai seniūnija, Viešintos seniūnija og den del af Svėdasai, som ligger syd for vej nr. 118

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija, Vilainių seniūnija, Truskavos seniūnija og Šėtos seniūnija

i Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava seniūnija, Kupiškis seniūnija, Noriūnai seniūnija og Subačius seniūnija

i Panevėžys rajono savivaldybė: Ramygalos seniūnija, Vadoklių seniūnija og Raguvos seniūnija

i Kaunas rajono savivaldybė: Domeikavos seniūnija, Karmėlavos seniūnija, Kauno miesto seniūnija, Lapių seniūnija, Neveronių seniūnija, Samylų seniūnija, Užliedžių seniūnija og Vandžiogalos seniūnija

i Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių miesto seniūnija, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Palomenės seniūnija, Paparčių seniūnija, Pravieniškių seniūnija, Žąslių seniūnija og den del af Rumšiškių seniūnija, der er nord for vejen A1

Alytus apskritis

Vilnius miesto savivaldybė

Biržai rajono savivaldybė

Jonava rajono savivaldybė

Šalcininkai rajono savivaldybė

Širvintos rajono savivaldybė

Trakai rajono savivaldybė

Ukmerge rajono savivaldybė

Vilnius rajono savivaldybė

Elektrenai savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

kommunerne Giby og Sejny med byen Sejny i powiat sejneński

kommunerne Lipsk og Płaska i powiat augustowski

kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór og Sidra i powiat sokólski

kommunerne Czarna Białostocka, Supraśl og Wasilków i powiat białostocki.

DEL III

1.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aglonas novads

Beverīinas novads

Burtnieku novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Ludzas novads

Naukšēnu novads

Preiļu novads

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rūjienas novads

Streņču novads

Valkas novads

Vārkavas novads

Viļānu novads

Zilupes novads

Daugavpils republikas pilsēta

Rēzekne republikas pilsēta.

2.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Ignalina rajono savivaldybe

Moletai rajono savivaldybe

Rokiškis rajono savivaldybe

Švencionys rajono savivaldybe

Utena rajono savivaldybe

Zarasai rajono savivaldybe

Visaginas savivaldybe

i Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys og Skapiškis seniūnija

i Anykščiai rajono savivaldybė: den del af Svėdasai seniūnija, som ligger nord for vej nr. 118.

3.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

kommunerne Krynki, Kuźnica, Sokółka og Szudziałowo i powiat sokólski

kommunerne Gródek og Michałowo i powiat białostocki.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

Alle områder på Sardinien.«


Top