Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0709

2010/709/EU: Kommissionens afgørelse af 22. november 2010 om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (meddelt under nummer K(2010) 7961) EØS-relevant tekst

OJ L 308, 24.11.2010, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 91 - 91

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/709/oj

24.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/53


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 22. november 2010

om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn

(meddelt under nummer K(2010) 7961)

(EØS-relevant tekst)

(2010/709/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 fastlægges EU-miljømærkekriterierne med bistand fra Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (i det følgende benævnt »Miljømærkenævnet«).

(2)

Af hensyn til den brede offentligheds accept af EF-miljømærkeordningen er det vigtigt, at Miljømærkenævnets medlemmer udgøres af ikke-statslige organisationer på miljøområdet og forbrugerorganisationer sammen med de ansvarlige organer i medlemsstaterne.

(3)

Kommissionens beslutning 2000/730/EF af 10. november 2000 om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og dets forretningsorden (2) bør erstattes af en ny afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, i det følgende benævnt »Miljømærkenævnet«, oprettes hermed.

Artikel 2

1.   Miljømærkenævnets medlemmer udnævnes af Kommissionen.

2.   Miljømærkenævnet sammensættes af medlemsstaternes ansvarlige organer, repræsentanter fra medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og repræsentanter fra følgende organisationer:

a)

Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC)

b)

Det Europæiske Fællesskab af Brugsforeninger (EUROCOOP)

c)

Det Europæiske Miljøkontor (EEB)

d)

Business Europe

e)

Den Europæiske Organisation for Håndværk og Små og Mellemstore Virksomheder (UEAPME)

f)

EUROCOMMERCE.

3.   Kommissionen kan om nødvendigt ændre sammensætningen af Miljømærkenævnet.

Artikel 3

1.   Hvert medlem af Miljømærkenævnet udpeger en kontaktperson.

2.   Miljømærkenævnets møder ledes af formanden.

3.   Miljømærkenævnet vedtager sin forretningsorden i samråd med Kommissionen.

4.   Kommissionen godtgør rejseudgifter og eventuelt opholdsudgifter for medlemmerne i forbindelse med Miljømærkenævnets arbejde inden for det årlige budget, der er fastlagt for sådanne udgifter.

Artikel 4

Beslutning 2000/730/EF ophæves.

Artikel 5

Denne afgørelse anvendes fra den 1. oktober 2010.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2010.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EFT L 293 af 22.11.2000, s. 24.


Top