Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0324

2009/324/EF: Kommissionens beslutning af 14. april 2009 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2009) 2566) (EØS-relevant tekst )

OJ L 96, 15.4.2009, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 51 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/324/oj

15.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. april 2009

om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2009) 2566)

(EØS-relevant tekst)

(2009/324/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

For en række kombinationer af stof/produkttype på listen har de oprindelige deltagere trukket sig ud af undersøgelsesprogrammet.

(3)

Kommissionen har derfor i medfør af artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 14. juni 2006.

(4)

Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af oplysningerne har andre personer tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for nogle af de pågældende kombinationer af stof/produkttype.

(5)

Ved Kommissionens beslutning 2007/794/EF (3) blev den nye frist for indsendelse af dossierer for disse kombinationer af stof/produkttype fastsat til den 30. april 2008.

(6)

For nogle af disse kombinationer af stof/produkttype er der imidlertid ikke modtaget noget fuldstændigt dossier inden udløbet af denne frist.

(7)

I henhold til artikel 12, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør stofferne derfor ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF for de pågældende produkttyper.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i bilaget anførte stoffer optages ikke i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF for de pågældende produkttyper.

Artikel 2

For så vidt angår artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 finder denne beslutning anvendelse fra den 1. juni 2009.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 320 af 6.12.2007, s. 35.


BILAG

Stoffer, der ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF for visse produkttyper

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

RMS

linalool

201-134-4

78-70-6

19

DK

propoxur

204-043-8

114-26-1

18

BE

fenitrothion

204-524-2

122-14-5

18

UK

methylanthranilat

205-132-4

134-20-3

19

FR

oct-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

19

N

5,5-dimethyl-perhydro-pyrimidin-2-on-.alpha.-(4-trifluormethylstyryl)-.alpha.-(4-trifluormethyl)cinnamylidenhydrazon/hydramethylnon

405-090-9

67485-29-4

18

IE


Top