Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0284

Kommissionens forordning (EF) nr. 284/2008 af 27. marts 2008 om registrering af betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Lingot du Nord (BGB), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (BGB), Marrone di Roccadaspide (BGB))

OJ L 86, 28.3.2008, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 143 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/284/oj

28.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 86/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 284/2008

af 27. marts 2008

om registrering af betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Lingot du Nord (BGB), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (BGB), Marrone di Roccadaspide (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, og i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006, er Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Lingot du Nord« og Italiens ansøgning om registrering af de to betegnelser »Cipolla Rossa di Tropea Calabria« og »Marrone di Roccadaspide« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør disse betegnelser derfor registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelserne i bilaget til denne forordning registreres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUT C 151 af 5.7.2007, s. 21 (Lingot du Nord), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), EUT C 160 af 13.7.2007, s. 19 (Marrone di Roccadaspide).


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FRANKRIG

Lingot du Nord (BGB)

ITALIEN

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (BGB)

Marrone di Roccadaspide (BGB)


Top