Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0068

Kommissionens direktiv 2007/68/EF af 27. november 2007 om ændring af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF for så vidt angår visse fødevareingredienser (EØS-relevant tekst)

OJ L 310, 28.11.2007, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 141 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; ophævet ved 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/68/oj

28.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/11


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/68/EF

af 27. november 2007

om ændring af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF for så vidt angår visse fødevareingredienser

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1), særlig artikel 6, stk. 11, tredje afsnit, og artikel 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF er der fastsat en liste over fødevareingredienser, der skal anføres på mærkningen af fødevarer, da de kan forårsage uønskede reaktioner hos følsomme personer.

(2)

I henhold til direktiv 2000/13/EF er der mulighed for at undlade at lade ingredienser eller stoffer, der hidrører fra ingredienser opført i bilag IIIa, være omfattet af mærkningskravene, hvis det er blevet videnskabeligt bevist, at de ikke under specifikke omstændigheder kan forventes at forårsage uønskede reaktioner.

(3)

Ved Kommissionen direktiv 2005/26/EF (2) er der fastsat en liste over fødevareingredienser og stoffer, der foreløbig indtil den 25. november 2007 ikke er omfattet af mærkningskravene.

(4)

Der er indgivet en række ansøgninger om permanent fritagelse fra mærkningskravet til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Ansøgningerne vedrører stoffer, der blev indrømmet foreløbige fritagelser ved direktiv 2005/26/EF. På grundlag af EFSA-udtalelser og andre disponible oplysninger kan det konkluderes, at visse ingredienser eller stoffer, der hidrører fra sådanne ingredienser opført i bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF, ikke under specifikke omstændigheder kan forventes at forårsage uønskede reaktioner hos følsomme personer.

(5)

De pågældende ingredienser eller stoffer, der hidrører fra sådanne ingredienser, bør derfor permanent slettes af bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF.

(6)

Bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Direktiv 2005/26/EF bør ophæves pr. 26. november 2007 i betragtning af den frist, der er fastsat i artikel 6, stk. 11, andet afsnit, i direktiv 2000/13/EF.

(8)

For at undgå markedsforstyrrelser er det nødvendigt, at dette direktiv anvendes fra den 26. november 2007.

(9)

Det var forventet, at dette direktiv kunne blive vedtaget og offentliggjort i god tid inden den 26. november 2007, så erhvervslivet kunne få tid til at tilpasse sig til de nye bestemmelser. Eftersom dette ikke har været muligt i praksis, synes det derfor nødvendigt med midlertidige foranstaltninger for at lette anvendelsen af de nye bestemmelser. Ændringer af mærkningsbestemmelserne vil nemlig påvirke erhvervslivet, især små og mellemstore virksomheder, som har behov for en tilpasningsperiode, så overgangen til nye mærkningskrav bliver uden gnidninger.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IIIa til direktiv 2000/13/EF erstattes pr. 26. november 2007 af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. maj 2008. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Direktiv 2005/26/EF ophæves pr. 26. november 2007.

Medlemsstaterne tillader, at fødevarer, som er bragt i omsætning eller mærket inden den 31. maj 2009, og som opfylder kravene i direktiv 2005/26/EF, markedsføres, indtil lagrene heraf er opbrugte.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/142/EF (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 110).

(2)  EUT L 75 af 22.3.2005, s. 33. Ændret ved direktiv 2005/63/EF (EUT L 258 af 4.10.2005, s. 3).


BILAG

»BILAG IIIa

Ingredienser omhandlet i artikel 6, stk. 3a, 10 og 11

1.

Glutenholdige kornprodukter (dvs. hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut eller hybridiserede stammer heraf) og produkter på basis heraf, undtagen:

a)

glucosesirop på basis af hvede, herunder dextrose (1)

b)

maltodextriner på basis af hvede (1)

c)

glucosesirop på basis af byg

d)

kornprodukter, der anvendes til fremstilling af landbrugsdestillater eller landbrugsethanol til spiritus og andre alkoholholdige drikkevarer.

2.

Krebsdyr og produkter på basis af krebsdyr.

3.

Æg og produkter på basis af æg.

4.

Fisk og produkter på basis af fisk, undtagen:

a)

fiskegelatine anvendt som bærestof for vitamin- eller carotenoidpræparater

b)

fiskegelatine eller ægte husblas, der anvendes som klaringsmiddel i øl og vin.

5.

Jordnødder og produkter på basis af jordnødder.

6.

Soja og produkter på basis af soja, undtagen:

a)

fuldstændig raffineret sojaolie og fedt (1)

b)

naturlige blandede tocopheroler (E 306), naturligt D-alpha-tocopherol, naturligt D-alpha-tocopherylacetat, naturligt D-alpha-tocopherylsuccinat hidrørende fra soja

c)

phytosteroler og phytosterolestere fremstillet af vegetabilske olier hidrørende fra soja

d)

phytostanolestere fremstillet af vegetabilske steroler hidrørende fra soja.

7.

Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose), undtagen:

a)

valle, der anvendes til fremstilling af landbrugsdestillater eller landbrugsethanol til spiritus og andre alkoholholdige drikkevarer

b)

lactitol.

8.

Nødder, dvs. mandler (Amygdalus communis L.), hasselnødder (Corylus avellana), valnødder (Juglans regia), cashewnødder (Anacardium occidentale), pekannødder (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), paranødder (Bertholletia excelsa), pistacienødder (Pistacia vera), queenslandnødder (Macadamia ternifolia) og produkter på basis heraf, undtagen:

a)

nødder, der anvendes til fremstilling af landbrugsdestillater eller landbrugsethanol til spiritus og andre alkoholholdige drikkevarer.

9.

Selleri og produkter på basis af selleri.

10.

Sennep og produkter på basis af sennep.

11.

Sesamfrø og produkter på basis af sesamfrø.

12.

Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter udtrykt som SO2.

13.

Lupin og produkter på basis af lupin.

14.

Bløddyr og produkter på basis af bløddyr.«


(1)  Det gælder også produkter på basis heraf, hvis forarbejdningen af dem ikke kan tænkes at have øget den af EFSA skønsmæssigt ansatte allergenicitet af det produkt, de hidrører fra.


Top