Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0009

Kommissionens direktiv 2007/9/EF af 20. februar 2007 om ændring af bilag til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aldicarb (EØS-relevant tekst )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/9/oj

1.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/9/EF

af 20. februar 2007

om ændring af bilag til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aldicarb

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For korn og produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager, afspejler grænseværdierne anvendelsen af de minimumsmængder af pesticider, der skal til for at opnå effektiv plantebeskyttelse, anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til miljøbeskyttelse og forbrugernes skønnede indtagelse gennem føden. EF-maksimalgrænseværdierne repræsenterer den øvre grænse for, hvor stor en mængde der kan forventes at være af sådanne restkoncentrationer i produkter, hvis der er anvendt god landbrugspraksis.

(2)

Der holdes løbende øje med maksimalgrænseværdierne for pesticider, og disse værdier ændres under hensyntagen til nye oplysninger og data. Maksimalgrænseværdierne sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører påviselige pesticidrester i eller på fødevaren, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på fødevarer, som kan blive bragt i omsætning på EF's marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data.

(3)

En medlemsstat har underrettet Kommissionen om dens ønske om at revidere de nationale maksimalgrænseværdier i henhold til artikel 8 i direktiv 90/642/EØF af bekymring for forbrugernes indtagelse af dette stof. Forslag til revision af EF-maksimalgrænseværdierne er blevet forelagt Kommissionen.

(4)

Forbrugernes livslange og kortfristede eksponering for de pesticider, som er omhandlet i dette direktiv, via fødevarer er blevet omvurderet efter EF's procedurer og praksis under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (2). Der bør på dette grundlag fastsættes nye maksimalgrænseværdier, der sikrer, at der ikke sker en uacceptabel eksponering af forbrugerne.

(5)

Hvor det er relevant, er den akutte eksponering af forbrugerne for disse pesticider via hver af de fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer, blevet vurderet efter EF's procedurer og praksis under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen. Det konkluderes, at tilstedeværelse af pesticidrester på niveau med eller under de nye maksimalgrænseværdier ikke vil give anledning til akutte toksiske virkninger.

(6)

EF's handelspartnere er blevet konsulteret om de nye maksimalgrænseværdier via Verdenshandelsorganisationen, og der er taget hensyn til deres kommentarer til disse grænseværdier.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (3) har på Kommissionens anmodning afgivet udtalelse om den risiko, der er forbundet med de maksimalgrænseværdier for aldicarb, der er fastsat i direktivet.

(8)

Bilagene til direktiv 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest 1. september 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 2. september 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/92/EF (EUT L 311 af 10.11.2006, s. 31).

(2)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3)  The EFSA Journal (2006) 409, s. 1.


BILAG

I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes oplysningerne om aldicarb således:

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier

Aldicarb (summen af aldicarb, dets sulfoxid og dets sulfon udtrykt som aldicarb)

»1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder

0,02 (1)

i)

CITRUSFRUGTER

 

Grapefrugter

 

Citroner

 

Limefrugter

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

 

Appelsiner

 

Pompelmus

 

Andre

 

ii)

TRÆNØDDER, også afskallede

 

Mandler

 

Paranødder

 

Cashewnødder

 

Kastanjer

 

Kokosnødder

 

Hasselnødder

 

Macadamia

 

Pekannødder

 

Pinjekerner

 

Pistacienødder

 

Valnødder

 

Andre

 

iii)

KERNEFRUGTER

 

Æbler

 

Pærer

 

Kvæder

 

Andre

 

iv)

STENFRUGTER

 

Abrikoser

 

Kirsebær

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

Blommer

 

Andre

 

v)

BÆR OG SMÅFRUGTER

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

Spisedruer

 

Druer til vinfremstilling

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

 

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

 

Brombær

 

Korbær

 

Loganbær

 

Hindbær

 

Andre

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

Blåbær

 

Tranebær

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

Stikkelsbær

 

Andre

 

e)

Vildtvoksende bær og frugter

 

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

Avocadoer

 

Bananer

 

Dadler

 

Figner

 

Kiwifrugter

 

Kumquats

 

Litchiblommer

 

Mangofrugter

 

Spiseoliven

 

Oliven (oliefremstilling)

 

Papaja

 

Passionsfrugter

 

Ananas

 

Granatæbler

 

Andre

 

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

0,02 (1)

Rødbeder

 

Gulerødder

 

Maniok

 

Knoldselleri

 

Peberrod

 

Jordskokker

 

Pastinakker

 

Persillerod

 

Radiser

 

Skorzonerrod

 

Batater

 

Kålroer

 

Majroer

 

Yams

 

Andre

 

ii)

LØG

0,05

Hvidløg

 

Løg

 

Skalotteløg

 

Forårsløg

 

Andre

 

iii)

GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND

0,02 (1)

a)

Solanacea

 

Tomater

 

Peberfrugter

 

Auberginer

 

Okra

 

Andre

 

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

Agurker

 

Drueagurker

 

Courgetter

 

Andre

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

Meloner

 

Græskar

 

Vandmeloner

 

Andre

 

d)

Sukkermajs

 

iv)

KÅL

0,02 (1)

a)

Blomsterkål

 

Broccoli

 

Blomkål

 

Andre

 

b)

Hovedkål

 

Rosenkål

 

Hvid- og rødkål

 

Andre

 

c)

Bladkål

 

Kinakål

 

Grønkål

 

Andre

 

d)

Knudekål

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

0,02 (1)

a)

Salat og lign.

 

Karse

 

Vårsalat

 

Hoved- og pluksalat

 

Endivie, bredbladet

 

Rucola

 

Blade og stilke af kål

 

Andre

 

b)

Spinat og lign.

 

Spinat

 

Bladbeder

 

Andre

 

c)

Brøndkarse

 

d)

Julesalat

 

e)

Krydderurter

 

Kørvel

 

Purløg

 

Persille

 

Selleriblade

 

Andre

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

0,02 (1)

Bønner (med bælg)

 

Bønner (uden bælg)

 

Ærter (med bælg)

 

Ærter (uden bælg)

 

Andre

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

0,02 (1)

Asparges

 

Kardoner

 

Selleri

 

Fennikel

 

Artiskokker

 

Porrer

 

Rabarber

 

Andre

 

viii)

SVAMPE

0,02 (1)

a)

Svampe, dyrkede

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

3.

Bælgplanter

0,02 (1)

Bønner

 

Linser

 

Ærter

 

Lupiner

 

Andre

 

4.

Oliefrø

0,05 (1)

Hørfrø

 

Jordnødder

 

Valmuefrø

 

Sesamfrø

 

Solsikkefrø

 

Rapsfrø

 

Soyabønner

 

Sennepsfrø

 

Bomuldsfrø

 

Hampefrø

 

Andre

 

5.

Kartofler

0,02 (1)

Nye kartofler

 

Spisekartofler

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af bladene af Camellia sinensis)

0,05 (1)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0,05 (1)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.«


Top