Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0864

2007/864/EF: Kommissionens beslutning af 20. december 2007 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i kødsektoren i Polen (meddelt under nummer K(2007) 6490) (EØS-relevant tekst )

OJ L 337, 21.12.2007, p. 127–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 192 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/864/oj

21.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/127


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2007

om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i kødsektoren i Polen

(meddelt under nummer K(2007) 6490)

(EØS-relevant tekst)

(2007/864/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig kapitel 6, afdeling B, afsnit I, punkt 1, litra e), i bilag XII, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Polen er blevet indrømmet overgangsperioder for visse virksomheder, der er anført i tillæg B (1) til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003. Muligheden for at indrømme overgangsperioder for kødvirksomheder i Polen udløber den 31. december 2007.

(2)

Tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2004/458/EF (2), 2004/471/EF (3), 2004/474/EF (4), 2005/271/EF (5), 2005/591/EF (6), 2005/854/EF (7), 2006/14/EF (8), 2006/196/EF (9), 2006/404/EF (10), 2006/555/EF (11), 2006/935/EF (12), 2007/202/EF (13), 2007/443/EF (14) og 2007/555/EF (15).

(3)

Det fremgår af en officiel erklæring fra den kompetente polske myndighed, at visse virksomheder i kødsektoren har afsluttet forbedringen af deres anlæg og nu er i fuld overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter. Visse virksomheder er ophørt med de aktiviteter, de blev indrømmet en overgangsperiode for. Disse virksomheder bør derfor udgå af listen over virksomheder, der er omfattet af overgangsordningen.

(4)

Tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed er blevet orienteret om foranstaltningerne i denne beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De virksomheder, der er anført i bilaget til denne beslutning, udgår af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 227 E af 23.9.2003, s. 1392.

(2)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 60. Berigtiget i EUT L 202 af 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 58. Berigtiget i EUT L 212 af 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUT L 160 af 30.4.2004, s. 74. Berigtiget i EUT L 212 af 12.6.2004, s. 44.

(5)  EUT L 86 af 5.4.2005, s. 13.

(6)  EUT L 200 af 30.7.2005, s. 96.

(7)  EUT L 316 af 2.12.2005, s. 17.

(8)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 66.

(9)  EUT L 70 af 9.3.2006, s. 80.

(10)  EUT L 156 af 9.6.2006, s. 16.

(11)  EUT L 218 af 9.8.2006, s.17.

(12)  EUT L 355 af 15.12.2006, s. 105.

(13)  EUT L 90 af 30.3.2007, s. 86.

(14)  EUT L 166 af 28.6.2007, s. 24.

(15)  EUT L 212 af 14.8.2007, s. 3.


BILAG

Liste over virksomheder, der udgår af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003

Liste over virksomheder, der håndterer rødt kød, under overgangsordningen

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Liste over virksomheder, der håndterer hvidt kød

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Liste over virksomheder med lille kapacitet, der håndterer rødt kød

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk


Top