Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0104

2007/104/EF: Kommissionens beslutning af 15. februar 2007 om ændring af beslutning 2002/300/EF for så vidt angår de områder, der er udelukket fra listen over godkendte zoner med hensyn til Bonamia ostreae (meddelt under nummer K(2007) 419)( EØS-relevant tekst).

OJ L 46, 16.2.2007, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 250–252 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; stiltiende ophævelse ved 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/104(1)/oj

16.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/51


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. februar 2007

om ændring af beslutning 2002/300/EF for så vidt angår de områder, der er udelukket fra listen over godkendte zoner med hensyn til Bonamia ostreae

(meddelt under nummer K(2007) 419)

(EØS-relevant tekst)

(2007/104/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (1), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2002/300/EF af 18. april 2002 om listen over godkendte zoner med hensyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens  (2) angives i bilaget de områder i Fællesskabet, der betragtes som værende fri for bløddyrsygdommene Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens.

(2)

Det Forenede Kongerige oplyste i en skrivelse, som Kommissionen modtog i juli 2006, at der var påvist Bonamia ostreae i Loch Sunart. Området er hidtil blevet betragtet som værende fri for Bonamia ostreae, men kan på grund af ovenstående ikke længere anses for at have denne status.

(3)

Irland oplyste i en skrivelse, som Kommissionen modtog i november 2006, at der var påvist Bonamia ostreae i Lough Swilly. Området er hidtil blevet betragtet som værende fri for Bonamia ostreae, men kan på grund af ovenstående ikke længere anses for at have denne status.

(4)

Beslutning 2002/300/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2002/300/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 103 af 19.4.2002, s. 24. Senest ændret ved beslutning 2006/559/EF (EUT L 219 af 10.8.2006, s. 28).


BILAG

»BILAG

ZONER, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL EN AF ELLER BEGGE BLØDDYRSYGDOMMENE BONAMIA OSTREAE OG MARTEILIA REFRINGENS

1.A.   Zoner i Irland, der er godkendt med hensyn til B. ostreae

hele Irlands kystlinje, bortset fra følgende otte områder:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly

1.B.   Zoner i Irland, der er godkendt med hensyn til M. refringens

hele Irlands kystlinje

2.A.   Zoner i Det Forenede Kongerige, på Kanaløerne og på Isle of Man, der er godkendt med hensyn til B. ostreae

hele Storbritanniens kystlinje, bortset fra følgende fem områder:

Cornwalls sydkyst fra Lizard til Start Point

området omkring Solent-flodmundingen fra Portland Bill til Selsey Bill

området langs Essex' kyst fra Shoeburyness til Landguard Point

området langs Sydvestwales' kyst fra Wooltack Point til St. Govan’s Head, inkl. Milford Haven og Eastern og Western Cleddaus tidevandsområder

området, hvori Loch Sunart ligger, øst for en linje trukket sydsydøst fra Maclean's Noses nordligste punkt til Auliston Point

hele Nordirlands kystlinje, bortset fra følgende område:

Lough Foyle

hele Guernseys og Herms kystlinje

Jerseys zone: Zonen består af litoralzonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Zonen ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside

hele Isle of Mans kystlinje

2.B.   Zoner i Det Forenede Kongerige, på Kanaløerne og på Isle of Man, der er godkendt med hensyn til M. refringens

hele Storbritanniens kystlinje

hele Nordirlands kystlinje

hele Guernseys og Herms kystlinje

Jerseys zone: Zonen består af litoralzonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Zonen ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside

hele Isle of Mans kystlinje

3.   Zoner i Danmark, der er godkendt med hensyn til B. ostreae og M. refringens

Limfjorden fra Thyborøn i vest til Hals i øst.«


Top